• Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn
  • Porthdy Pîn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Porthdy Pîn

Caban pren 2 ystafell wely sy’n swatio mewn 2.5 erw o dir ryw filltir i ffwrdd o gyfleusterau pentref a mewn cyrraedd yn hawdd i lwybrau cerdded. Golygfeydd dros fryniau a dyffrynnoedd. Wedi ei osod mewn 2 ½ erw ar dir perchnogion tŷ gwledig, ryw filltir o bentref a chronfa ddŵr Pontsticill, wedi ei adeiladu mewn arddull caban pren ag insiwleiddio o safon uchel, gwresogi ac addurn pîn deniadol y tu mewn. Mae gan yr ardal amgylchynol sydd oddi fewn i’r Parc Cenedlaethol olygfeydd hyfryd, heddychlon â mynyddoedd, dyffrynnoedd, fforestydd gan roi dewis diderfyn i gerddwyr o amrywiol allu. Hwylio, pysgota, cwch camlas, a rheilffordd stêm gerllaw hefyd. Siopau a thafarndai 1 milltir i ffwrdd. Llawr gwaelod: ystafell fyw/ bwyta/cegin. 2 ystafell wely: 1 dwbl, 1 efaill. Ystafell gawod â thoiled. Gwres canolog trydan oddi wrth NSJ a gwresogyddion darfudo yn gynwysedig (£30 yr wythnos, £20 gwyliau byr Tachwedd-Mawrth). Trydan a dillad gwely yn gynwysedig. Cot. Fideo. Stereo/CD. Microdon. Patio. Verandah bach. Gardd a dodrefn. Cadeiriau haul. Barbeciw. Parcio (2 gar).