• Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK
  • Canolfan Copa Rock UK

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Canolfan Copa Rock UK

Mae Canolfan Copa Rock UK yn cael ailwampiad gwerth £4M ar hyn o bryd. Erbyn haf 2018, bydd y ganolfan yn cynnig llety en-suite, a arlwyir yn llawn ar gyfer hyd at 100 o bobl. Ceir hefyd ddewis o ystafelloedd cyfarfod â 120 sedd, gym a chanolfan ffitrwydd, caffi ac ardal chwarae awyr agored. Ochr yn ochr â hyn oll, ceir dros 23 o weithgareddau antur dan gyfarwyddyd y gellir eu cynnwys yn eich arhosiad yn y ganolfan.