• Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas
  • Sandrook Villas

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Sandrook Villas

Wedi eu lleoli yn ardal Merthyr Tudful yn Sir Forgannwg, mae cartref model moethus Sandbrook Villas yn cynnwys gardd. Mae’r llety mewn adeilad sy’n dyddio o 2005 ac yn gartref gwyliau 1.3 milltir o Gastell Cyfarthfa ac yn cynnwys WiFi am ddim. Mae’r cartref gwyliau â system awyru yn cynnwys 4 ystafell wely, cegin ac ardal giniawa, ystafell ymolch â bath. Ceir hefyd teledu sgrin wastad â sianeli lloeren a chwaraeydd Blu-ray.

Mae teras gan y cartref gwyliau. Gellir mwynhau seiclo gerllaw.

Y maes awyr agosaf yw Maes Awyr Caerdydd, 24.2 milltir o’r cartref gwyliau.

Siaradwn eich iaith!