• Studios at Glenthorne
  • Studios at Glenthorne
  • Studios at Glenthorne
  • Studios at Glenthorne
  • Studios at Glenthorne

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Studios at Glenthorne

Studios at Glenthorne – Stiwdios hunan ddarpar ym Merthyr Tudful.


Wedi ei leoli ym Merthyr Tudful, calon Cymoedd Cymru a phorth i’r eiconig Fannau Brycheiniog, mae Studios at Glenthorne yn wedd newydd ar lety Gwely a Brecwast traddodiadol. Gallwch deimlo’n gartrefol i ffwrdd o’ch cartref â’r holl amwynderau sydd eu hangen arnoch yn eich ystafell yn y gwesty. Ym mhob un o’n Stiwdios ceir cegin, ystafell gawod en-suite, gwely dwbl, wardrob, desg, bwrdd bistro, WiFi a theledu sgrin wastad.