• Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf
  • Byncws Taith Taf

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Byncws Taith Taf

Os ydych yn chwilio am lety fforddiadwy wrth droed Bannau Brycheiniog yn union y tu allan i Ferthyr Tudful yna mae gennym y lle perffaith ar eich cyfer. Mae llety Byncws Taith Taf wedi ei leoli ar lwybr Taith Taf sef llwybr seiclo ag enw da. Mae’r llety mewn fferm deuluol weithredol ym mhentref enwog Aberfan. Mae llety Byncws Taith Taf yn cysgu hyd at 4 oedolyn ac mae’n encil delfrydol i ymwelwyr fwynhau cerdded, heicio, pysgota, canŵio a gweithgareddau antur. Perffaith i grwpiau a theuluoedd dreulio amser ynghyd.