• Clwb Golff Ffermdy Morlais
  • Clwb Golff Ffermdy Morlais
  • Clwb Golff Ffermdy Morlais
  • Clwb Golff Ffermdy Morlais
  • Clwb Golff Ffermdy Morlais
  • Clwb Golff Ffermdy Morlais

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Clwb Golff Ffermdy Morlais

Mae’r tŷ sengl hwn yn gartref gwyliau a leolir ar diroedd Cwrs Golff Castell Morlais wrth droed Bannau Brycheiniog, a’i golygfeydd godidog. Dyma ardal fendigedig i ddod i’w hadnabod drwy gerdded, seiclo, hwylio a physgota yn lleol. Mae’r perchnogion yn cynnig rownd golff 18 twll am ddim i bob person sy’n dod am wyliau byr (drwy drefniant ymlaen llaw gyda’r perchnogion) a chyfle i ddefnyddio cyfleusterau’r clwb, sy’n cynnwys bar, tŷ bwyta, ystafell snwcer ac ardaloedd ymarfer golff. Gallwch fwynhau trip ar Reilffordd Fynydd Aberhonddu. Ewch i ymweld ag Aberhonddu a’r Gelli Gandryll sydd gerllaw. Siop 1 milltir.