• Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse
  • Llety’r Grange Grange Guesthouse

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Llety’r Grange Grange Guesthouse

Llety bwtîc 5 ystafell wely yw’r Grange a leolir ym mhentref Cefn-Coed-y-Cymmer ar ymylon Merthyr Tudful a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hen draphont 150 mlwydd oed Cefn-Coed, sef cyn Reilffordd o Ferthyr i Aberhonddu bellach yn rhan o Daith Taf <http://www.mytafftrail.co.uk/index.php?section=trail>, yn darparu cefnlen odidog i’r tŷ a thu fewn ceir ardaloedd helaeth a 5 ystafell wely en-suite i’r gwesteion.

Os ydych chi’n seiclwr, mae gennym bopeth allai fod angen arnoch i’ch helpu chi fwynhau’r seiclo ysblennydd sydd gan Dde Cymru i’w gynnig. O stordy diogel i’ch beic, cyfleusterau golchi a chynnal a chadw neu gar tîm sy’n llawn offer y gallwn ei ddefnyddio i’ch cefnogi chi a’ch tîm neu grŵp o ffrindiau wrth i chi seiclo ar hyd y teithiau estynedig.

I’r rheini ohonoch nad ydych yn seiclo, mae’r Grange yn darparu lleoliad perffaith i archwilio treftadaeth ddiwydiannol a golygfeydd godidog Cymoedd De Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Boed yn gerddwr, yn yr ardal ar gyfer chwaraeon antur neu’n ymweld ar fusnes, yna rydym bob amser ar gael i roi cyngor a fydd yn eich helpu chi i gael y mwyaf allan o’ch ymweliad, gyda llety cyfforddus a bwyd da i’ch helpu i ymlacio ar ddiwedd eich diwrnod.