• Gwesty’r Imperial
  • Gwesty’r Imperial
  • Gwesty’r Imperial
  • Gwesty’r Imperial

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Gwesty’r Imperial

Gwesty sy’n cael ei redeg gan deulu yng nghanol tref Merthyr Tudful yn cynnig cyfleusterau gwely a brecwast ac en-suite, bar a pharcio am ddim oddi ar y ffordd i breswylwyr. Mae’r Imperial hefyd o fewn pellter cerdded yn hawdd i’r orsaf fysiau lleol a’r orsaf drên leol (tua 5 a 10 munud) a siopau lleol. Mae Merthyr Tudful a Gwesty’r Imperial yn gweddu’n ddelfrydol ar gyfer Cymoedd De Cymru a’r rheini sydd am archwilio’r ardal un ai ar droed neu mewn car ar gyfer hamdden, busnes neu hanes diwydiannol. Gall y cerddwyr a'r seiclwyr fforio Bannau Brycheiniog a Thaith Taf. Mae afonydd a chronfeydd dŵr yma ar gyfer pysgotwyr a’u gwialen bysgota. Gellir mynd ar gwch i bysgota môr yng Nghaerdydd, Abertawe neu’r Mwmbwls.