• Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn
  • Premier Inn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Premier Inn

Anelwch at y bryniau yng Ngwesty Premier Inn Merthyr Tudful a byddwch yn y man perffaith i archwilio treftadaeth gyfoethog a thirluniau trawiadol Dyffrynnoedd De Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ewch ar hyd y llwybrau o gwmpas Pen y Fan - copa uchaf de Prydain. Ewch i lawr y pyllau glo yn Amgueddfa Lofaol Cymru. Neu ewch yn unionsyth i ganol dinas Caerdydd. Yna pan fo’n amser ymlacio, ewch i’n hystafelloedd helaeth a’n gwlâu hynod o gyfforddus.