• The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf
 • The Roost Merthyr Tudful Cyf

Cyfraddau -

Darganfyddwch y The Roost Merthyr Tudful Cyf

Cabanau hunan arlwyo a mannau ar gyfer camperfan ar safle bach a chyfeillgar yng Nghymoedd De Cymru, ceir cawodydd i’w rhannu a chyfleusterau cegin, parcio dan glo, ystafell sychu, lle i olchi beics a Wi-Fi.

Yn ein cabanau cynnes a chyfforddus ceir man storio beics, dillad ac esgidiau budr ac yn y blaen.

Rydym ar hyd Taith Taf, funudau o BikePark Wales ac ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Delfrydol i heicwyr a beicwyr.

Byddwn ynn parhau i wneud popeth y gallwn er mwyn gwneud the Roost mor gynaliadwy â phosib, ac rydym newydd ennill ein Bathodyn Addewid Twf Gwyrdd.

I wybod mwy am ein dulliau cynaliadwy dilynwch y ddolen hon.  

Location