• The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed
 • The Shed

Cyfraddau -

Darganfyddwch y The Shed

Fflat â lle i chwech gysgu ynddo yw hwn. Mae’n cynnwys 2 set o wlâu bync a gwely-soffa dwbl.

Darperir dillad gwely a thywelion. Wi-Fi Am ddim. Barbeciw ar gael ar ofyn. Ardal ddecin. Storfa ddiogel i feics. Tap tu allan ac offer golchi jet

Brecwast cyfandirol yn gynwysedig yn y pris

Agos at Bike Park Wales, Pen y Fan, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Thaith Taf