• Tiger Inn
  • Tiger Inn
  • Tiger Inn

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Tiger Inn

Mae’r Tiger Inn ym  Merthyr Tudful, newydd ei adnewyddu ac yn cyfuno addurniadau Fictoraidd gyda’r cyfoes. Mae’r ystafelloedd yn lan, cyfforddus a  chwaethus.

Wedi ei leoli ar ran uchaf  Stryd Fawr Merthyr gyda pharcio cyfagos mae’r adeilad yn rhan arwyddocaol o Ferthyr ers yr oes Fictoria.

Ymlaciwch yn lolfa’r Tiger a mwynhau coffi blasus, te arbenigol, diod alcoholig a bwyd gwych, lleol.