• Travelodge
  • Travelodge
  • Travelodge
  • Travelodge

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Travelodge

Mae’n westy ar ymylon tref hanesyddol Merthyr Tudful yn daith fer o Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa a Chanolfan Gelfyddydau Redhouse. Mae’n ddelfrydol ar gyfer fforio prydferthwch Bannau Brycheiniog.

Ewch am antur gerllaw i BikePark Wales a Chanolfan Gopa Rock UK, a rhowch gynnig ar gaiacio, ogofâu, cerdded ar hyd y ceunentydd a llawer mwy yn ne Bannau Brycheiniog a Chanolfan Awyr Agored Parkwood Outdoors Dolygaer.

Mae gwely cyfforddus maint brenin yn yr holl ystafelloedd gwely â phedwar gobennydd llawn a chwrlid clyd. Gall gwesteion fwynhau amrywiaeth o ddewis o fwyd a diod sydd o fewn cyrraedd y gwesty ar droed yn hawdd.