• Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna
  • Gwesty Tregenna

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Gwesty Tregenna

Mae Gwesty Tregenna yn cael ei redeg gan deulu ym Merthyr Tudful wrth droed Bannau Brycheiniog. Mae’r cyfleusterau rhagorol, yn cynnwys llety moethus a thŷ bwyta rhagorol gan wneud Gwesty Tregenna yn gyrchfan delfrydol ar gyfer y gwestai busnes a gwyliau. Mae Bannau Brycheiniog i’r gogledd o Ferthyr ac yn cynnwys golygfeydd bendigedig a digon o bethau i’w gwneud yno.