• Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan
  • Tŷ Taf Fechan

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Tŷ Taf Fechan

Dyma gwestiwn i chi... pam na fyddai unrhyw un am ddod i aros yn yr eglwys hynafol ryfeddol hon sydd wedi ei thrawsnewid yn llety gwely a brecwast yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog? Dyfarnwyd graddfa 9.8 i’r llety gwely a brecwast 4 seren hwn ar Booking.com yn 2017. Ni yw’r llety gwely a brecwast agosaf i’r de o Ben y Fan, wedi ein lleoli yn “Ardal y Llynnoedd Cymru” ger cronfeydd dŵr Pentwyn a Phontsticill. Dyma le delfrydol i’r rheini sy’n chwilio am wyliau byr tawel a heddychlon mewn lleoliad anghysbell. Bydd y rhai mwy heini ymhlith ein hymwelwyr yn mwynhau heicio yn y bryniau cyfagos, neu seiclo ar hyd lonydd Bannau Brycheiniog, neu yn wir feicio mynydd drwy wahanol dirweddau o’n cwmpas ymhob man. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol i BikePark Wales, Rheilffordd Fynydd Aberhonddu, y rhaeadrau yn Ystrafeldte, Blaen Y Glyn a Henrhyd, ac atyniadau adnabyddus eraill fel ogofâu Porth Yr Ogof, pwll glo, distyllfa Penderyn a chanolfan bwydo’r barcud coch yn Llandreusant!