• Tŷ Twt
  • Tŷ Twt
  • Tŷ Twt
  • Tŷ Twt
  • Tŷ Twt

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Tŷ Twt

Cyrchfan darluniadol â dewis gwych o weithgareddau awyr agored ar gael gerllaw, neu gallwch fwynhau trip ar Reilffordd Fynydd Aberhonddu.

Yn un o dri, mae’r bwthyn gwyliau hwn wedi ei leoli’n berffaith oddi fewn i brydferthwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda’i olygfeydd godidog, teithiau cerdded bendigedig a gweithgareddau awyr agored niferus. Mae Canolfan Awyr Agored Dolygaer yn agos â dewis gwych o weithgareddau yn cynnwys rafftio dŵr gwyn a chanŵio. Mae hon yn ardal boblogaidd ar gyfer beicio mynydd neu seiclo’n hamddenol ar hyd y camlesi, pysgota, cychod camlas, hwylio a golff ar un o’r ddau gwrs golff 18 twll sydd ar gael oddi fewn i’r ardal leol. Ewch am dro ar Reilffordd Fynydd Aberhonddu a mwynhau awyrgylch y bryniau a’r dyffrynnoedd yn y cyrchfan darluniadol hwn. Siop 2 filltir, tafarn a thŷ bwyta 150 llath.

Llawr gwaelod: ystafell fyw/ bwyta gyda thrawstiau a lloriau cerrig. Cegin â llawr gerrig. Grisiau tro (cul ar y top) i’r llawr cyntaf, 2 ystafell wely, 1 dwbl, 1 sengl. Ystafell ymolch â thoiled.

£5 cyntaf gwresogyddion trydan a thrydan yn gynwysedig, y gweddill yn ôl mesurydd £1. Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig. CD. Ffwrn drydan. Microdon. Oergell/rhewgell. Gardd fawr gaeedig ag ardal eistedd y tu allan a dodrefn. Parcio (2 gar). Stordy beics. Noder: disgyniad a gris i lawr i’r ardd. Dim