• Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern
 • Byncws Tŷ Wern

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Byncws Tŷ Wern

Mae Byncws Tŷ Wern yng nghalon cymoedd De Cymru. Mae’r llety wedi ei leoli ar Daith Taf sy’n adnabyddus fel llwybr seiclo ym Merthyr Tudful. Rydym ni union gyferbyn â Chlwb Rygbi Merthyr a adnabyddir fel Ironmen hefyd.

Wedi ei leoli tua 2 filltir o Bike Park Wales neu 5 munud ar feic, a thua 8 milltir o Ben y Fan a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Rheilffordd Mynydd Aberhonddu tua 1 milltir i ffwrdd ac rydym o fewn pellter cerdded i Gastell Cyfarthfa, sy’n dyddio o 2824, Parc Manwerthu Cyfarthfa, Parc Hamdden Rhydycar a gorsaf fysiau a threnau Merthyr Tudful. Mae Caerdydd, ein prifddinas yn daith yrru o ryw 30 munud ar hyd yr A470.

Mae lle i 10 gysgu yn Llety Byncws Ty Wern ac mae’n cynnwys y canlynol:

Ystafell Fyw a Soffa-gwely maint Brenin

Man cysgu â 3 set o welyau bync sengl

Ystafell wely â gwely dwbl a chot

2 ystafell gawod

Mwynderau:

Defnydd am ddim o WiFi a theledu lloeren sgrin wastad

Cyfleusterau gwneud te/coffi

Mynediad i’r anabl

Man barbeciw a phatio awyr agored

Parcio preifat ar y safle gan gynnwys CCTV

Cloi diogel

Haearn a bwrdd smwddio ar ofyn

Tywelion a dillad gwely

Oergell a Rhewgell

Hob anwytho a microdon

Pice ar y maen am ddim

Dyma encil delfrydol i ymwelwyr fwynhau mynd am dro, seiclo, heicio, pysgota, canŵio a gweithgareddau antur. Perffaith i deuluoedd neu grwpiau dreulio amser o ansawdd gyda’i gilydd.  Archebwch le i aros am o leiaf 2 noson.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes, ac eithrio cŵn tywys.