• Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar
  • Windsor Hotel & Bar

Cyfraddau -

Darganfyddwch y Windsor Hotel & Bar

Mae Gwesty a Bar y Windsor yn cynnwys bar ac wedi ei leoli yn Ynys Owen. Ceir ystafell fyw a gardd i’w rhannu hefyd.

Mae gwasanaeth gael 24 awr o’r dydd yn nerbynfa’r llety hwn, yn ogystal â gwasanaeth ystafell a lle i westeion gadw eu bagiau.

Mae’r unedau yn y gwesty yn cynnwys ardal eistedd, teledu sgrîn gwastad â sianeli lloeren, cegin, man bwyta ac ystafell ymolchi breifat gyda sychwr gwallt, cawod a nwyddau ymolchi am ddim.

Ceir desg a thegell yn ystafelloedd y gwesteion.