Cynllun Cyfarthfa

Beth yw Cynllun Cyfarthfa?

Darganfyddwch Merthyr Tudful

 

Mae Cynllun Cyfarthfa yn gynllun strategol gweledigaethol,

teilwng ac aml-haenog ar gyfer ardal treftadaeth

Merthyr Tudful a thu hwnt, i’w weithredu dros y 25 mlynedd nesaf.

 

 

Nodau’r Cynllun

Nodau’r Cynllun

Beth fydd y cynllun yn ei olygu i chi?

Beth ydi'r cynllun cynnwys?

Ble mae ffocws y cynllun?
Beth ydi'r cynllun cynnwys?
Sut wnaeth e ddechrau?

Sut wnaeth e ddechrau?

Darganfyddwch am daith Cynllun Cyfarthfa hyd yma.
Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ymunwch â ni i siarad am Ferthyr, eich meddyliau, syniadau a’ch safbwyntiau am y cynllun.

Cysylltwch

Cysylltwch â thîm Cynllun Cyfarthfa gyda’ch meddyliau.
Cysylltwch
Pryd gaiff y cynllun ei wneud?

Pryd gaiff y cynllun ei wneud?

Pa mor hir gymerith hi i ddatblygu’r cynllun hwn?
Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â thîm sy’n helpu i roi Cynllun Cyfarthfa at ei gilydd.