Digwyddiadau

Digwyddiadau

 

Sut allaf i gymryd rhan?

 

Mae tîm Cynllun Cyfarthfa yn estyn ymhell allan i siarad â chymaint o sefydliadau, grwpiau a phobl ym Merthyr Tudful ag sy’n bosibl.

Mae’r tîm yn eich gwadd chi i rannu eich meddyliau, straeon, safbwyntiau gyda ni am Ferthyr Tudful a dyfodol Ardal Treftadaeth Cyfarthfa.

Bydd y tîm yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau drwy gydol y 12 mis nesaf, gan siarad yn uniongyrchol â grwpiau, colegau a sefydliadau, yn ogystal â bod ar gael mewn digwyddiadau cyhoeddus penodol i bawb eu mynychu.

Edrychwch allan am y digwyddiadau hyn drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chroeso Merthyr.

Dydd Stori - 23.11.2019

Dydd Stori - 23.11.2019

 

Mae penseiri Cynllun Cyfarthfa yn eich gwadd chi i ddod i rannu eich meddyliau, straeon a safbwyntiau gyda ni. Rydym am glywed eich safbwyntiau am Ferthyr Tudful, ei diwylliant, treftadaeth a’i dyfodol.

Sut fyddech chi’n cynllunio dyfodol parc cyhoeddus mwyaf annwyl Merthyr a’i mannau enwog. Beth bynnag yw eich oed, mae llais pob un ohonoch yn cyfri.

Bydd Penseiri Ian Ritchie yn Amgueddfa Castell Cyfarthfa, yn yr Oriel Felen ar

Ddydd Sadwrn 23 Tachwedd rhwng 12 canol dydd a 3pm

Dewch i ymuno â ni am sgwrs a chynllunio dyfodol Ardal Treftadaeth Cyfarthfa.

Stori Prynhawn - 22.10.2019

Stori Prynhawn - 22.10.2019

 

Mae penseiri Cynllun Cyfarthfa yn estyn gwahoddiad i chi ddod i rannu eich straeon gyda ni. Rydym wirioneddol am glywed eich meddyliau a’ch straeon am Ferthyr Tudful a’i threftadaeth.

Beth sy’n eich gwneud chi’n falch i fyw ym Merthyr Tudful?

Oes gennych unrhyw straeon a ffotograffau am amseroedd da’r gorffennol yn y cwm?

Bydd Penseiri Ian Ritchie yn oriel Redhouse ar

Ddydd Mawrth 22 Hydref rhwng 3.30pm a 6.30pm

Dewch i ymuno â ni am sgwrs am ddyfodol Ardal Treftadaeth Cyfarthfa

Stori Bore - 04.10.2019

Stori Bore - 04.10.2019

Mae penseiri Cynllun Cyfarthfa yn eich gwadd i ddod i rannu eich straeon gyda ni. Rydym wirioneddol am glywed eich meddyliau a’ch straeon am Ferthyr Tudful a’i threftadaeth.

Beth sy’n eich gwneud chi’n falch i fyw ym Merthyr Tudful?

Oes gennych unrhyw straeon a ffotograffau am amseroedd da’r gorffennol yn y cwm?

Bydd Penseiri Ian Ritchie yng nghaffi Redhouse ar

Ddydd Gwener 4 Hydref rhwng 10am a 1pm.

Dewch i ymuno â ni am sgwrs dros baned o de neu goffi.

Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â thîm sy’n helpu i roi Cynllun Cyfarthfa at ei gilydd.

Cysylltwch

Cysylltwch â thîm Cynllun Cyfarthfa gyda’ch meddyliau.
Cysylltwch
Beth ydi'r cynllun cynnwys?

Beth ydi'r cynllun cynnwys?

Ble mae ffocws y cynllun?