Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm

 

Mae’r cynllun yn cael ei gynllunio gan dîm amlddisgyblaethol o bob rhan o’r wlad – o Gaerdydd i Plymouth i Lundain – ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a grwpiau, sefydliadau a chyhoedd Merthyr Tudful.

 

Mae’r tîm sy’n gynwysedig yn y cynllun yn cynnwys:

 

IAN RITCHIE ARCHITECTS

Penseiri a Dylunwyr Trefol

 www.ianritchiearchitects.co.uk

 

GUSTAFSON PORTER + BOWMAN

Penseiri Tirlun

https://www.gp-b.com/

 

FOURTH STREET

Dadansoddwyr Busnes Cyrchfan ARUP Peirianwyr Amlddisgyblaethol

https://www.arup.com

 

JULIA HOLBERRY ASSOCIATES

Ymgysylltiad Cymunedol Cyhoeddus

http://www.juliaholberry.org.uk/

 

THE WHOLE STORY

Ymgysylltiad Cyhoeddus / Casglu Naratif

http://www.thewholestory.org.uk/

 

EQUALS

Ymgynghorwyr Cost

http://www.equalsconsulting.com/

Nodau’r Cynllun

Nodau’r Cynllun

Beth fydd y cynllun yn ei olygu i chi?

Sut wnaeth e ddechrau?

Darganfyddwch am daith Cynllun Cyfarthfa hyd yma.
Sut wnaeth e ddechrau?
Cysylltwch

Cysylltwch

Cysylltwch â thîm Cynllun Cyfarthfa gyda’ch meddyliau.