Beth ydi'r cynllun cynnwys?

Beth ydi'r cynllun cynnwys?

 

Ble mae’r Cynllun?

 

Bydd Cynllun Cyfarthfa yn dod at ei gilydd mewn un strategaeth, nifer o themâu neu ‘haenau’ sy’n cwmpasu tair graddfa o ganolbwynt, bob un â’i brosiectau a’i gyfleoedd allweddol.

 

Ardal Treftadaeth Cyfarthfa

 

Merthyr Tudful

 

 

1 - Ardal Dreftadaeth Cyfarthfa 

Canolbwynt y cynllun meistr yw Ardal Treftadaeth Cyfarthfa, gan gynnwys Castell Cyfarthfa, Parc Cyfarthfa a’r ffwrneisi a’r ardal amgylchynol i’r gorllewin o Afon Taf.  Nod Cyfarthfa yw gosod y safon ar gyfer datblygiad ledled y dref, wedi ei danategu gan ddyluniad o ansawdd enghreifftiol.

 

 

 

 

2 - Merthyr Tudful

Yn union yr un modd ag y gwnaeth datblygiad creu haearn arwain at ddatblygiad Merthyr Tudful fel tref, rhaid i’r ecsbloetiad o’r hanes hwnnw mewn ffurf fodern hefyd fod yn ffynhonnell o adfywiad a datblygiad diwylliannol i’r dref i gyd. Dylai fod yn fodd o newid y ffordd y mae’r byd yn meddwl am Ferthyr Tudful a’r ffordd y mae Merthyr ym meddwl amdani hi ei hun.  

Caiff cysylltiadau â chanol y dref, siopau, cyfleusterau hamdden, asedau treftadaeth a chysylltiadau trafnidiaeth eu harchwilio, yn ogystal â chyfleoedd am ddigwyddiadau diwylliannol.

 

 

 

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ymunwch â ni i siarad am Ferthyr, eich meddyliau, syniadau a’ch safbwyntiau am y cynllun.

Cysylltwch

Cysylltwch â thîm Cynllun Cyfarthfa gyda’ch meddyliau.
Cysylltwch
Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm

Dewch i gwrdd â thîm sy’n helpu i roi Cynllun Cyfarthfa at ei gilydd.