Pryd gaiff y cynllun ei wneud?

Pryd gaiff y cynllun ei wneud?

 

Rhaglen y cynllun

 

Caiff y cynllun ei ddatblygu dros y 12 mis nesaf o fis Medi 2019 tan fis Medi 2020.

  

Cam 1 – Archwilio a Deall – mis Medi tan fis Ionawr

Cam 2 – Profi Syniadau – mis Chwefror tan fis Ebrill

Cam 3 – Datblygu a Mireinio – mis Mai tan fis Awst