Pethau i Wneud

Darganfyddwch Merthyr Tudful

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

 

Trosolwg o Atyniadau

Trosolwg o Atyniadau

Mae gan Ferthyr Tudful lond trol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob math o wahanol bobl ac sy’n amrywio o deithiau cerdded hamddenol ymysg golygfeydd godidog i chwaraeon egnïol a beicio mynydd ar…

Trosolwg o’r Gweithgareddau

Fe ddewch o hyd i rywbeth i’ch siwtio chi ym Merthyr Tudful, boed eich diddordeb mewn mynd am dro tawel o gwmpas rhai o’n llwybrau a theithiau cerdded neu fod diddordeb gennych mewn gweithgareddau mwy…
Trosolwg o’r Gweithgareddau
Gweithgareddau Hawdd

Gweithgareddau Hawdd

Does dim gwahaniaeth o gwbl os ydych am fwynhau taith gerdded ymlaciol ar lwybrau’r dref neu fod yn well gennych y gweithgareddau mwy corfforol sydd gan Ferthyr i’w cynnig; mi ddewch o hyd i rywbeth a…

Bwyd & Yfed

Un o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd yn benodol, mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol yr ardal. Ym Merthyr, rydych yn siŵr o ddarganfod bwyd sy’n apelio at baw…
Bwyd & Yfed
Siopa a Manwerthu

Siopa a Manwerthu

Mae merthyr wedi ei lleoli’n ddelfrydol yng nghanol Ardal y Cymoedd ac mae’n cael ei hystyried yn un o leoliadau siopa pwysicaf ardal De Cymru. Mae yma gymysgedd berffaith o siopau cadwyn genedlaethol…

Celfyddydau a Diwylliant

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”
Celfyddydau a Diwylliant