Pethau i Wneud

Darganfyddwch Merthyr Tudful

Ydych chi’n barod i ddarganfod? Mae cymaint i’w wneud ac i’w fwynhau yn nhref Merthyr Tudful ac o’i hamgylch. Cewch gipolwg o’n gorffennol, profi gwefr yr adrenalin, gweld arddangosfa neu sioe, brasgamu ar hyd ein llwybrau neu fwynhau ennyd dawel – gallwch wneud pob un ohonynt ym Merthyr Tudful.

Trosolwg o Atyniadau

Trosolwg o Atyniadau

Mae gan Ferthyr Tudful lond trol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob math o wahanol bobl ac sy’n amrywio o deithiau cerdded hamddenol ymysg golygfeydd godidog i chwaraeon egnïol a beicio mynydd ar…

Trosolwg o’r Gweithgareddau

Fe ddewch o hyd i rywbeth i’ch siwtio chi ym Merthyr Tudful, boed eich diddordeb mewn mynd am dro tawel o gwmpas rhai o’n llwybrau a theithiau cerdded neu fod diddordeb gennych mewn gweithgareddau mwy…
Trosolwg o’r Gweithgareddau
 Rhywbeth gwahanol

Rhywbeth gwahanol

Beth bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae Merthyr Tudful ei gynnig y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi!

Bwyd & Yfed

n o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd yn benodol, mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol yr ardal. Ym Merthyr, rydych yn siŵr o ddarganfod bwyd sy’n apelio at bawb…
Bwyd & Yfed
Siopa a Manwerthu

Siopa a Manwerthu

Mae merthyr wedi ei lleoli’n ddelfrydol yng nghanol Ardal y Cymoedd ac mae’n cael ei hystyried yn un o leoliadau siopa pwysicaf ardal De Cymru. Mae yma gymysgedd berffaith o siopau cadwyn genedlaethol…

Lleoedd o Ddiddordeb

Eglwysi hynafol iawn, olion castell Normanaidd, atgofion gweladwy o ddigwyddiadau wnaeth greu hanes ac arloesedd diwydiannol a pheirianyddol – a natur yn ei holl ogoniant, wedi ei chadw a’i gwella ar …
 Lleoedd o Ddiddordeb