Trosolwg o AtyniadauMae gan Ferthyr Tudful lond trol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob math o wahanol bobl ac sy’n amrywio o deithiau cerdded hamddenol ymysg golygfeydd godidog i chwaraeon egnïol a beicio mynydd ar hyd y llethrau. Mae gan Ferthyr Tudful rhywbeth ar gyfer pawb. Parc & Castell Cyfarthfa

Parc & Castell Cyfarthfa

Mae Parc Cyfarthfa, Rhestredig Graddfa II, ymhlith yr atyniadau twristaidd am ddim yng Nghymru sy’n denu’r mwyaf o ymwelwyr.

Mae’r parc ar lecyn 65 erw ac mewn man amlwg uwchlaw tref Merthyr Tudful a …


Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Merthyr Tudful – cyn brif ddinas Haearn y byd!

Comisiynwyd ac adeiladwyd Castell Cyfarthfa yn 1824-25 ar gyfer y Meistr Haearn,’ William Crawshay II, sef un o’r ffigurau mwyaf dylanwadol ar y pryd yng…

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

BikePark Wales

BikePark Wales

BikePark Wales cyrchfan feicio benodol fwyaf y DU. 

Mae’r cysyniad yn syml, cyrchfan sgïo heb yr eira gyda llwybrau beicio troellog yn ymgordeddu i waelod y llethrau. Ychwanegwch adrenalin a llawer o …


Canolfan Rock UK Summit Centre

Byddwch yn egnïol yng nghanolfan gweithgareddau awyr agored a dan do Canolfan Rock UK Summit Centre – cartref wal ddringo fwyaf Cymru.

Os ydych am ddringo yng nghanolfan ddringo dan do fwyaf De Cymru,…

Canolfan Rock UK Summit Centre

Darganfod Parkwood Outdoors Dolygaer

Darganfod Parkwood Outdoors Dolygaer

Canolfan aml weithgaredd ger Cronfa Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog


Ar ei Newydd Wedd. Gwersyllfa Newydd. Anturiaethau Newydd.

Mae Parkwood Outdoors Dolygaer yn ganolfan weithg…


Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn un o “Drenau bach, gwych Cymru.” Ewch ar daith sy’n dilyn rhan o lwybr gwreiddiol y rheilffordd o Aberhonddu i Ferthyr.

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adr…

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Y Redhouse

Y Redhouse

Mae’r REDHOUSE yn ganolfan ar gyfer y diwydiannau celfyddydol a chreadigol sydd wedi ei leoli yn Hen Neuadd y Dref – adeilad ysblennydd Gradd  II* rhestredig  - yng nghalon Merthyr Tudful.

Mae’n gartr…


Canol y Dref Merthyr Tudful

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

Canol y Dref Merthyr Tudful

Parc Taf Bargoed

Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep…


Canolfan Theatr Soar

Mae Canolfan a Theatr Soar yn ganolfan ddiwylliannol yng nghalon tref Merthyr Tudful. Dyma’r lle i fynd os ydych am ddefnyddio’ch Cymraeg neu brofi a chlywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad ym Mert…

Canolfan Theatr Soar

Bwthyn Joseph Parry

Bwthyn Joseph Parry

Myfanwy - un o ganeuon enwocaf Cymru

Rhif 4, Rhes y Capel yw man geni Dr Joseph Parry, un o gerddorion a chyfansoddwyr mwyaf adnabyddus Cymru a ddaeth i’r bri drwy ei emynau a’i operâu yn ogystal â’i …


Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful yw’r prif leoliad ar gyfer hamdden yng Nghymoedd De Cymru. Mae’r safle, a ddatblygwyd dros 100,000 troedfedd sgwâr yn cynnig y gorau o ran cyfleusterau chwaraeon a hamdd…

Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Mae Hamdden Merthyr yn cynnig cyfoeth o weithgareddau hamdden ar gyfer yr holl deulu o’i brif adnodd ym Mhentref Hamdden Merthyr a Chanolfan Aber-fan ac Ynys Owen.

Dewch i ymweld â ni er mwyn mwynhau …


Trago Merthyr Tydful

Mae Trago yn fanwerthwr teuluol, annibynnol sy’n cynnig prisiau gostyngol yn y De Orllewin. Agorwyd y siop gyntaf yng Nghernyw yng nghanol y 1960au ac mae ganddynt yn awr 3 siop yn y De Orllewin ac 1 …

Trago Merthyr Tydful

Clwb pêl-droed Tref Merthyr

Clwb pêl-droed Tref Merthyr

Mae clwb pêl-droed Tref Merthyr yn brif dîm di-Gynghrair De Cymru. Clwb cymunedol 100% sy'n eiddo i'r cefnogwyr. Mae'r clwb yn chwarae yn uwch-gynghrair Evo-Stik yng nghynghrair y De ac wedi'i leoli y…


Superbowl UK Merthyr

Mae Superbowl UK Merthyr yn ganolfan adloniant gwmpasog i’r Teulu. Mae yno 14 lôn fowlio ffantastig, Clwb ‘Crazy’ – ardal chwarae meddal i blant, cwrs golff antur 12 twll a bar wedi ei drwyddedu, cegi…

Superbowl UK Merthyr

Parc Trampolîn Vertigo

Parc Trampolîn Vertigo

Parc Trampolîn Vertigo yw’r fwyaf yng Nghymru, gan gynnig mwy na 40,000 troedfedd sgwâr o fownsio am ddim a gweithgareddau diddiwedd drwy drampolinau cysylltiedig a chystadleuol, Slam Dunk, Dodgeball,…


Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Rygbi Merthyr yw un o glybiau chwaraeon hynaf Merthyr Tudful. Cafodd y gêm gyntaf ei chofnodi ym 1876 yn ei maes chwarae gwreiddiol, Plymouth Ground ym Mhentrebach. Mae ei gartref bresennol yn Y …

Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Golff Merthyr Tudful

Clwb Golff Merthyr Tudful

Clwb Golff Merthyr Tudful: sefydlwyd yn 1908, mae cwrs golff safonol Merthyr Tudful wedi ei osod ar ben mynydd gan gynnig golygfeydd gwirioneddol ragorol o bob twll. Mae’r cwrs golff hwn yn berffaith …


Parc Siopa Cyfarthfa

Mae Parc Siopa Cyfarthfa yn darparu siopau amrywiol sy'n cynnig ffasiwn, iechyd a harddwch, electroneg, nwyddau i’r cartref a’r ardd, a chynhyrchion chwaraeon a hamdden, ynghyd â dewis o fwytai/caffis…

Parc Siopa Cyfarthfa

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Coedwig groesawgar i’r teul ar gyrion Bannau Brycheiniog.
Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant, gan Forest Holidays, yng nghanol prydferthwch y Fforest Fawr, ar gyrion Bannau Brycheiniog.

Wedi'i leoli ym Mh…


Clwb Golff Castell Morlais

Enwyd Clwb Golff Castell Morlais ar ôl y castell a adeiladwyd ym 1270 gan Gilbert de Clare, Iarll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg. Mae adfeilion y castell i’w gweld ar hyd ochr dde’r drydedd ffordd deg…

Clwb Golff Castell Morlais

The New Crown

The New Crown

The New Crown

Lleoliad Adloniant Cerddoriaeth a Bwyty Gwobredig ym Merthyr Tudful.

Mae’r New Crown yn rhan o ganol Merthyr Tudful sy’n cynnig Bwyty/ Bar a lleoliad Cerddoriaeth Byw mewn amgylchedd mod…


Y Scala

Mae Y Scala, a leolir yn Stryd John, yn berl hanesyddol sydd wedi’i thrawsnewid yn lleoliad cerddoriaeth arloesol.

Gyda’i hanes cyfoethog, bydd y Scala yn lleoliad cartrefol a hudolus ar gyfer perffor…

Y Scala

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2023