Trosolwg o Atyniadau

Mae gan Ferthyr Tudful lond trol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer pob math o wahanol bobl ac sy’n amrywio o deithiau cerdded hamddenol ymysg golygfeydd godidog i chwaraeon egnïol a beicio mynydd ar hyd y llethrau. Mae gan Ferthyr Tudful rhywbeth ar gyfer pawb. 

Parc & Castell Cyfarthfa

Parc & Castell Cyfarthfa

Mae Parc Cyfarthfa, Rhestredig Graddfa II, ymhlith yr atyniadau twristaidd am ddim yng Nghymru sy’n denu’r mwyaf o ymwelwyr.

Mae’r parc ar lecyn 65 erw ac mewn man amlwg uwchlaw tref Merthyr Tudful a …

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Merthyr Tudful – cyn brif ddinas Haearn y byd!

Comisiynwyd ac adeiladwyd Castell Cyfarthfa yn 1824-25 ar gyfer y Meistr Haearn,’ William Crawshay II, sef un o’r ffigurau mwyaf dylanwadol ar y pryd yng…

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
BikePark Wales

BikePark Wales

Canolfan BikePark Wales yw cyrchfan beicio mynydd pwrpasol fwyaf y DU. 

Mae’r cysyniad yn un hawdd. Meddyliwch am gyrchfan sgïo, tynnwch yr eira a’r llethrau sgïo oddi yno a’u cyfnewid am lwybrau bei…

Canolfan Rock UK Summit Centre

Y wal ddringo dan do fwyaf yng Nghymru.

Gallwch ddringo yng nghanolfan ddringo dan do fwyaf De Cymru, canŵio ar lynnoedd Taf Bargoed, archwilio’r system ogofau sydd wedi eu creu gan ddyn neu ddod o hy…

Canolfan Rock UK Summit Centre
Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Canolfan Awyr Agored Parkwood Dolygaer

Mae Canolfan Awyr Agored Parkwood, Dolygaer yn ganolfan weithgareddau sydd wedi ei lleoli yn ne Bannau Brycheiniog, 15 munud o daith mewn car o ganol Merthyr Tudful. Mae’r ganolfan yn cynnig amrywiaet…

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn un o “Drenau bach, gwych Cymru.” Ewch ar daith sy’n dilyn rhan o lwybr gwreiddiol y rheilffordd o Aberhonddu i Ferthyr.

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adr…

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
Y Redhouse

Y Redhouse

Mae’r REDHOUSE yn ganolfan ar gyfer y diwydiannau celfyddydol a chreadigol sydd wedi ei leoli yn Hen Neuadd y Dref – adeilad ysblennydd Gradd  II* rhestredig  - yng nghalon Merthyr Tudful.

Mae’n gartr…

Canol y Dref Merthyr Tudful

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

Canol y Dref Merthyr Tudful
Parc Taf Bargoed

Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep…

Canolfan Theatr Soar

Mae Canolfan a Theatr Soar yn ganolfan ddiwylliannol yng nghalon tref Merthyr Tudful. Dyma’r lle i fynd os ydych am ddefnyddio’ch Cymraeg neu brofi a chlywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad ym Mert…

Canolfan Theatr Soar
Peiriandy Ynysfach

Peiriandy Ynysfach

Teulu Crawshay yn berchen arnynt a nhw hefyd oedd yn berchen ar y Gwaith Haearn Cyfarthfa byd enwog.

Caewyd gwaith Ynysfach ym 1874 ac o ganlyniad fe gwympodd Tŷ'r Peiriant i adfael. Fe'i hadferwyd yn…

Bwthyn Joseph Parry

Myfanwy - un o ganeuon enwocaf Cymru

Rhif 4, Rhes y Capel yw man geni Dr Joseph Parry, un o gerddorion a chyfansoddwyr mwyaf adnabyddus Cymru a ddaeth i’r bri drwy ei emynau a’i operâu yn ogystal â’i …

Bwthyn Joseph Parry
Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful yw’r prif leoliad ar gyfer hamdden yng Nghymoedd De Cymru. Mae’r safle, a ddatblygwyd dros 100,000 troedfedd sgwâr yn cynnig y gorau o ran cyfleusterau chwaraeon a hamdd…

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Mae Hamdden Merthyr yn cynnig cyfoeth o weithgareddau hamdden ar gyfer yr holl deulu o’i brif adnodd ym Mhentref Hamdden Merthyr a Chanolfan Aber-fan ac Ynys Owen.

Dewch i ymweld â ni er mwyn mwynhau …

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful
Trago Merthyr Tydful

Trago Merthyr Tydful

Mae Trago yn fanwerthwr teuluol, annibynnol sy’n cynnig prisiau gostyngol yn y De Orllewin. Agorwyd y siop gyntaf yng Nghernyw yng nghanol y 1960au ac mae ganddynt yn awr 3 siop yn y De Orllewin ac 1 …

Clwb pêl-droed Tref Merthyr

Mae clwb pêl-droed Tref Merthyr yn brif dîm di-Gynghrair De Cymru. Clwb cymunedol 100% sy'n eiddo i'r cefnogwyr. Mae'r clwb yn chwarae yn uwch-gynghrair Evo-Stik yng nghynghrair y De ac wedi'i leoli y…

Clwb pêl-droed Tref Merthyr
Superbowl UK Merthyr

Superbowl UK Merthyr

Mae Superbowl UK Merthyr yn ganolfan adloniant gwmpasog i’r Teulu. Mae yno 14 lôn fowlio ffantastig, Clwb ‘Crazy’ – ardal chwarae meddal i blant, cwrs golff antur 12 twll a bar wedi ei drwyddedu, cegi…

Parc Trampolîn Vertigo

Parc Trampolîn Vertigo yw’r fwyaf yng Nghymru, gan gynnig mwy na 40,000 troedfedd sgwâr o fownsio am ddim a gweithgareddau diddiwedd drwy drampolinau cysylltiedig a chystadleuol, Slam Dunk, Dodgeball,…

Parc Trampolîn Vertigo
Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Rygbi Merthyr yw un o glybiau chwaraeon hynaf Merthyr Tudful. Cafodd y gêm gyntaf ei chofnodi ym 1876 yn ei maes chwarae gwreiddiol, Plymouth Ground ym Mhentrebach. Mae ei gartref bresennol yn Y …

Clwb Golff Merthyr Tudful

Clwb Golff Merthyr Tudful: sefydlwyd yn 1908, mae cwrs golff safonol Merthyr Tudful wedi ei osod ar ben mynydd gan gynnig golygfeydd gwirioneddol ragorol o bob twll. Mae’r cwrs golff hwn yn berffaith …

Clwb Golff Merthyr Tudful
Parc Siopa Cyfarthfa

Parc Siopa Cyfarthfa

Mae Parc Siopa Cyfarthfa yn darparu siopau amrywiol sy'n cynnig ffasiwn, iechyd a harddwch, electroneg, nwyddau i’r cartref a’r ardd, a chynhyrchion chwaraeon a hamdden, ynghyd â dewis o fwytai/caffis…

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon prydferthwch Fforest Fawr ac mae’n fan cychwyn i deithiau cerdded, llwybrau beicio…

Canolfan Ymwelwyr Garwnant
Clwb Golff Castell Morlais

Clwb Golff Castell Morlais

Enwyd Clwb Golff Castell Morlais ar ôl y castell a adeiladwyd ym 1270 gan Gilbert de Clare, Iarll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg. Mae adfeilion y castell i’w gweld ar hyd ochr dde’r drydedd ffordd deg…