BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

Mae’ cysyniad yn un hawdd. Dychmygwch leoliad sgïo, ewch â’r eira oddi yno a gosodwch amrywiaeth o lethrau beicio sy’n ymlwybro ar hyd ochrau’r mynydd i’r gwaelod a byddwch yn o agos ati. Ychwanegwch ddogn o adrenalin a phinsiad helaeth o sbort a dyna chi! Mae BikePark Wales yn ffordd fywiocaol o dreulio’ch diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Ar gyfer pwy?

Ar gyfer beicwyr mynd canolradd i feicwyr mynydd mwy profiadol, gall BikePark Wales gynnig profiad beicio anhygoel sy’n wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei brofi o’r blaen yn y DU.

Lle?

Oddi ar yr A470 ar gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau Pentrebach wrth ymyl hefyd.

Uchafbwyntiau:

 • Gwasanaeth Cludo – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
 • Canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop feiciau, golchfa feiciau a thoiledau.
 • 32 llwybr yn amrywio o lwybrau llif i ddisgyniadau mwy technegol.
 • System raddio llwybrau clir o Lwybrau Gwyrdd i Lwybrau llinell Pro.
 • Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feiciau Trek o ansawdd da yn y parc.
 • Hyfforddwyr cymwysedig er mwyn eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau beicio.
 • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

 

Explore

BikePark Wales

 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn edrych am dîm o ymgynghorwyr profiadol i baratoi Uwchgynllun strategol ar gyfer atyniad i ymhelwyr a fydd o ansawdd rhyngwladol ac yn seiliedig ar rôl allweddol y dref yn ystod y chwyldro diwydiannol.

By…