BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

Canolfan BikePark Wales yw cyrchfan beicio mynydd pwrpasol fwyaf y DU. 

Mae’r cysyniad yn un hawdd. Meddyliwch am gyrchfan sgïo, tynnwch yr eira a’r llethrau sgïo oddi yno a’u cyfnewid am lwybrau beicio sy’n nadreddu i lawr i waelod y mynydd. Ychwanegwch adrenalin a llawer iawn o hwyl ac rydych yno! Mae Bike Park Wales yn ffordd wych i dreulio diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Mae yma rwydwaith anhygoel o 40 llwybr ar gyfer beicwyr o bob safon yn BikePark Wales. Dewch yma i drio’r llwybrau uchel, y rhannau creigiog, y neidiadau a’r rhannau serth a llwybr gwyrdd,  llethrog hiraf y DU.

Mae yma wasanaeth bws mini i gludo beicwyr i frig y llwybr, beiciau ac offer i’w llogi, hyfforddiant, tywyswyr a chaffi. BikePark Wales yw’r gyrchfan ddelfrydol ar gyfer diwrnod allan gwych.

Llwybr Beicio i Ddechreuwyr Hiraf y DU yn agor yma ym Merthyr.

Uchafbwyntiau:

 • NEWYDD ar gyfer 2021 -
 • Kermit -  Llwybr Beicio i Ddechreuwyr Hiraf y DU
 • Canolfan Ymwelwyr – prosesu cyflym er mwyn i feicwyr fynd allan yn gyflym ar y llwybrau
 • Parcio ychwanegol – 45 lle parcio newydd sy’n gweddu i’r amgylchedd
 • Caffi, siop feiciau, golchfan ar gyfer beiciau a thoiledau.
 • Gwasanaeth lifft i fyny – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
 • 40 llwybr, yn amrywio o lwybrau llif i lwybrau technegol.

Ar gyfer pwy?

Ar gyfer beicwyr mynd canolradd i feicwyr mynydd mwy profiadol, gall BikePark Wales gynnig profiad beicio anhygoel sy’n wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei brofi o’r blaen yn y DU.

Lle?

Oddi ar yr A470 ar gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau Pentrebach wrth ymyl hefyd.

Uchafbwyntiau:

 • Gwasanaeth Cludo – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
 • Canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop feiciau, golchfa feiciau a thoiledau.
 • 32 llwybr yn amrywio o lwybrau llif i ddisgyniadau mwy technegol.
 • System raddio llwybrau clir o Lwybrau Gwyrdd i Lwybrau llinell Pro.
 • Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feiciau Trek o ansawdd da yn y parc.
 • Hyfforddwyr cymwysedig er mwyn eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau beicio.
 • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Explore

BikePark Wales

 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

Merthyr Tudful wedi ei enwi ymysg y 10 uchaf fel lleoliad gwyliau Pasg 2022

Mae sector dwristiaeth Merthyr Tudful yn ffynnu ar ôl y pandemig ac wedi ei enwi ymysg y 10 uchaf fel lleoliad gwyliau'r Pasg hwn yn ôl Airbnb.

Mae’r safle rhentu gwyliau wedi enwi ein Bwrdeistref Sirol gyda Prestatyn a Chaerfyrddin fel y lleoliadau …