BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

Mae’ cysyniad yn un hawdd. Dychmygwch leoliad sgïo, ewch â’r eira oddi yno a gosodwch amrywiaeth o lethrau beicio sy’n ymlwybro ar hyd ochrau’r mynydd i’r gwaelod a byddwch yn o agos ati. Ychwanegwch ddogn o adrenalin a phinsiad helaeth o sbort a dyna chi! Mae BikePark Wales yn ffordd fywiocaol o dreulio’ch diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Ar gyfer pwy?

Ar gyfer beicwyr mynd canolradd i feicwyr mynydd mwy profiadol, gall BikePark Wales gynnig profiad beicio anhygoel sy’n wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei brofi o’r blaen yn y DU.

Lle?

Oddi ar yr A470 ar gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau Pentrebach wrth ymyl hefyd.

Uchafbwyntiau:

 • Gwasanaeth Cludo – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
 • Canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop feiciau, golchfa feiciau a thoiledau.
 • 32 llwybr yn amrywio o lwybrau llif i ddisgyniadau mwy technegol.
 • System raddio llwybrau clir o Lwybrau Gwyrdd i Lwybrau llinell Pro.
 • Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feiciau Trek o ansawdd da yn y parc.
 • Hyfforddwyr cymwysedig er mwyn eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau beicio.
 • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

 

Explore

BikePark Wales

 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Mae gwasanaeth traealu bws hoppa Sadwrn ar ddyddiau Sadwrn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod traealu.

Mae gwasanaeth traealu bws hoppa Sadwrn ar ddyddiau Sadwrn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod traealu.

 

 

 

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ra…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…