BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

llwybr gwyrdd hiraf y DU.

BikePark Wales cyrchfan feicio benodol fwyaf y DU. 

Mae’r cysyniad yn syml, cyrchfan sgïo heb yr eira gyda llwybrau beicio troellog yn ymgordeddu i waelod y llethrau. Ychwanegwch adrenalin a llawer o hwyl a dyna chi. BikePark Wales ffordd gyffrous o dreulio diwrnod ym mynyddoedd Cymru. 

Mae rhwydwaith anhygoel yma o 45 llwybr ar gyfer beicwyr o bob gallu. O lwybrau llyfn eang, i gorneli tyn caregog, llwybrau gyda neidiau a chwympau a llwybr gwyrdd hiraf y DU.

Gyda gwasanaeth cerbyd i’r copa i drosglwyddo beicwyr i’r cychwyn, offer a beiciau i’w rhentu, hyfforddiant, tywys,café ar y safle, BikePark Wales yw’r gyrchfan ddelfrydol i fwynhau diwrnod bythgofiadwy.

Uchafbwyntiau:

 • Kermit, llwybr dechreuwyr hiraf y DU
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Café, siop feiciau, man golchi beiciau a thoiledau
 • Gwasanaeth cerbyd i’r copa - bws mini i fynd a chi a’ch beic i’r copa
 • Dros 45 llwybr, o lwybrau esmwyth i rai llawer mwy technegol
 • System raddio llwybrau syml ar gyfer dechreuwyr hyd at y Proffesiynol.
 • Dewch a’ch beic eich hun, neu gallwch rentu beic o safon uchel yn y parc
 • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau’r haf
 • Reidiau wedi eu tywys a sesiynau hyfforddi ar gyfer datblygu eich sgiliau reidio
 • Rhentu GoPro am ddim ar gael

Ar gyfer pwy?

O’r dechreuwr i’r reidiwr proffesiynol, bydd Bike Park Wales yn cynnig profiad beicio gwahanol i unrhyw beth a brofwyd o’r blaen yn y DU.

Ble mae e?

Oddi ar yr A470 ar gylchdro Pentrebach, Merthyr Tudful. Wedi ei leoli yng nghanol Coedwig Gethin ar lethrau Bannau Brycheiniog.

Archwilio

BikePark Wales

 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales
 • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf


🛀🏽 Gwesty moethus yn agor ar safle becws hanesyddol lleol ym Merthyr Tudful 🏨

🛀🏽 Gwesty moethus yn agor ar safle becws hanesyddol lleol ym Merthyr Tudful 🏨


🚂 🌄 Archwilio Taith Trevithick: Etifeddiaeth Richard Trevithick 🚂 🌄


© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2023