Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Darganfod Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Mae Rheilffordd Mynydd Brycheiniog yn un o “Drenau bach, gwych Cymru.” Ewch ar daith sy’n dilyn rhan o lwybr gwreiddiol y rheilffordd o Aberhonddu i Ferthyr.

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

 

Uchafbwyntiau

 • Hen Drên Stêm
 • Golygfeydd bendigedig wrth deithio trwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Gwaith cynnal a chadw a Gweithdy
 • Siop Roddion/Ystafell De Drwyddedig
 • Parc Chwarae i Blant, Ardaloedd Picnic a theithiau cerdded sydd â golygfeydd godidog

 

Beth yw e?

Trên Bach Stêm Treftadaeth

Ar gyfer pwy?

Pawb - Teuluoedd, Grwpiau, Ysgolion, Twristiaid ac unigolion brwdfrydig sy’n ymddiddori mewn rheilffyrdd

Lle?

Arwyddwyd o’r A465 a’r A470 ger Merthyr Tudful – dilynwch yr arwyddion a’r symbolau ar gyfer Rheilffordd Mynydd

Archwilio

Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog
 • Rheilffordd Mynydd Brycheiniog

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Yn dod yma cyn bo hir :Yr Eisteddfod Genedlaethol - Ar garreg ein drws yn Rhondda Cynon Taf

Yn dod yma cyn bo hir :Yr Eisteddfod Genedlaethol - Ar garreg ein drws yn Rhondda Cynon Taf


Arddangosfa gyffrous newydd "Art Attack" yn cyrraedd Amgueddfa Cwm Cynon

Arddangosfa gyffrous newydd "Art Attack" yn cyrraedd Amgueddfa Cwm Cynon


Rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Merthyr Tudful yn 2024

Rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Merthyr Tudful yn 2024


© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2024