Parc & Castell Cyfarthfa

Darganfod Parc & Castell Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa sydd wedi ei gofrestru fel safle rhestredig Gradd II* yw un o’r atyniadau twristaidd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Mae’r parc ar lecyn 65 erw ac mewn man amlwg uwchlaw tref Merthyr Tudful a safle hanesyddol Gweithfeydd Haearn Cyfarthfa. Mae’r parc hefyd yn darparu cefnlen hardd i Gastell Cyfarthfa sydd wedi ei gofrestru fel safle rhestredig Gradd I ac a oedd ar un adeg yn gartref i deulu enwog teulu’r Crawshay. Mae’n cael ei adnabod fel yr enghraifft orau o gartref sydd wedi goroesi ac a oedd yn perthyn i un o Feistri Haearn y 19eg ganrif yn Ne Cymru. 

Trwy gydol y flwyddyn, mae Parc Cyfarthfa’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau; o gyngherddau mawreddog ac arddangosfeydd tân gwyllt i arddangosfeydd crefftau, rasys hwyl a digwyddiadau er mwyn codi arian. 

Oddi fewn i’r Parc, Canolfan Cyfarthfa a Chanolfan Dreftadaeth Bothy yw’r datblygiadau diweddaraf ac maent yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod hygyrch a chyfleusterau ar gyfer lluniaeth. Addas ar gyfer grwpiau, cyfarfodydd, cynadleddau a dathliadau. Gellir archebu drwy gysylltu â’r Amgueddfa. 

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Comisiynwyd ac adeiladwyd Castell Cyfarthfa yn 1824-25 ar gyfer y Meistr Haearn,’ William Crawshay II, sef un o’r ffigurau mwyaf dylanwadol ar y pryd yng Nghymru. Mae’n awr yn gartref i Amgueddfa ac Oriel Gelf boblogaidd sydd ar agor i’r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn.  Gall ymwelwyr fwynhau rhaglen flynyddol o deithiau cerdded, sgyrsiau, gweithdai ac arddangosfeydd neu archwilio’r Amgueddfa sy’n brawf o ysbryd y dyn gweithiol, ysbryd Merthyr a’r stori sy’n sicrhau lle pwysig i Ferthyr yn hanes Cymru a Phrydain gyfan. Mae lluniaeth ar gael yn Ystafelloedd Te Cyfarthfa sydd yn y Castell.  

Arferai’r plasty castellog, mawreddog hwn edrych dros ei weithfeydd haearn llwyddiannus ac mae’n cael ei adnabod fel “cofadail mwyaf trawiadol yr Oes Haearn Diwydiannol yn Ne Cymru.” Yn 1910, cafodd ei ddatblygu yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa a heddiw, mae’n gartref i arteffactau sy’n cysylltu Merthyr Tudful â’r gorffennol - yn amrywio o gasgliad o waith celf unigryw i chwiban stêm cyntaf y byd.  

Mae Amgueddfa Castell Cyfarthfa yn cynnwys teithiau sain, tywys mewn nifer o wahanol ieithoedd a gall ddarparu ar gyfer grwpiau tywys/grwpiau unigol os ofynnir am hynny o flaen llaw. Mae yma hefyd Ystafell De boblogaidd ac mae amrywiaeth o fwydydd cartref a diodydd ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Rhif Ffôn: 01685 727371 neu E-bost: museum@merthyrleisuretrust.co.uk

Pad Sblasio'r Parth Heini a’r Ardal Chwarae 

Mae’r Parth Heini yn le gwych sy’n cynnig Pad Sblasio ac Ardal Chwarae y gall ein hymwelwyr ifanc eu mwynhau.

Mae’r ‘Pad Sblasio’ modern hwn yn adnodd chwarae rhyngweithiol yn y Parc ac mae’n siŵr o ddarparu oriau o hwyl ar gyfer y teulu. Wedi’i leoli’n ddelfrydol ger Gaffi Canolfan Cyfarthfa, mae’r ‘Pad Sblasio’n’ hybu chwarae diogel mewn dŵr ar gyfer plant o bob oed a gallu - amseroedd agor tymhorol. Mae’r ardal chwarae sydd wrth ymyl yn cynnig hwyl trwy’r flwyddyn ac yn cynnwys siglenni, fframiau dringo a llithrennau.

Y Rheilffordd Fan

Mae Trên Stêm Cymdeithas Beirianyddol y Rheilffordd fân a’r Cwmni Rheilffordd fân yn darparu adloniant gwych i’r teulu ym Mharc Cyfarthfa.  Lleolir ger prydferthwch Llyn Cyfarthfa ac mae’r teithiau sy’n llawn hwyl yn rhedeg trwy’r flwyddyn. Bydd teithiau thematig yn cael eu hysbysebu’n rheolaidd. 

Explore

Parc & Castell Cyfarthfa

 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa
 • Parc & Castell Cyfarthfa

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

 

Mae Canolfan Summit Rock UK wedi ennill gwobr twristiaeth de-ddwyrain Cymru ar gyfer y ‘Darparwr Gweithgaredd Rhanbarthol Gorau.’ Mae’r hen bwll glo wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan unigryw ac mae yno dros 20 o wahanol weithgareddau antur hyffor…

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

Stori llwyddiant twristiaeth £1000m Merthyr Tudful yn llamu yn ei blaen

Stori llwyddiant twristiaeth £1000m Merthyr Tudful yn llamu yn ei blaen

Clywodd cynrychiolwyr cynhadledd flynyddol ‘Diwrnod Cyrchfan’ y Cyngor Bwrdeistref Sirol fod y nifer o ddyddiau ag ymwelwyr yn aros noson i fyny gan 13.6% hefyd. Roedd hyn o ganlyniad i gynnydd mewn stoc gwely, yn arbennig yn y sector heb wasanaeth –…