Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Darganfod Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Wedi ei lleoli oddi ar yr A470, bum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful, saif Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghalon prydferthwch Fforest Fawr ac mae’n fan cychwyn i deithiau cerdded, llwybrau beicio mynydd i seiclwyr iau a llwybr cwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn a bygis.

  • Canolfan Ymwelwyr Garwnant
  • Canolfan Ymwelwyr Garwnant
  • Canolfan Ymwelwyr Garwnant
  • Canolfan Ymwelwyr Garwnant
LLwyn-on, ger Merthyr Tudful, CF48 2HU
01685 387456
garwnant@naturalresourceswales.gov.uk

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…