Clwb Rygbi Merthyr

Darganfod Clwb Rygbi Merthyr

Clwb Rygbi Merthyr yw un o glybiau chwaraeon hynaf Merthyr Tudful

Clwb Rygbi Merthyr yw un o glybiau chwaraeon hynaf Merthyr Tudful. Cafodd y gêm gyntaf ei chofnodi ym 1876 yn ei maes chwarae gwreiddiol, Plymouth Ground ym Mhentrebach. Mae ei gartref bresennol yn Y Wern yn Ynysfach, a gafodd ei estyn yn ddiweddar â £1.13m i adeiladu stand 700 sedd bob tywydd, maes chwarae pob tywydd, llifoleuadau, ystafelloedd newid i ddynion a merched, cyfleusterau hyfforddi pwysau a chanolfan ieuenctid ddynodedig.

Yn 2016-17, cafodd ‘y Dynion Haearn’ eu tymor mwyaf llwyddiannus hyd yma, gan ennill Uwch Gynghrair Principality URC yn ystod eu tymor cyntaf yn y digwyddiad. Hefyd, llwyddon nhw i gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan SWALEC.

  • Clwb Rygbi Merthyr
  • Clwb Rygbi Merthyr
  • Clwb Rygbi Merthyr
  • Clwb Rygbi Merthyr
Stryd Dinefwr CF48-1BA (tŷ clwb)
01685 722941
Secretary@merthyr-rfc.co.uk

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…