Clwb Golff Castell Morlais

Darganfod Clwb Golff Castell Morlais

Mae gan y clwb ardal ymarfer dan do o’r radd flaenaf, a chwrs byr academi tri thwll sy’n haws a mwy diogel i chwaraewyr ifanc. Mae yno dŷ clwb sy’n cynnwys bwyty a bar a siop golff dda.

Enwyd Clwb Golff Castell Morlais ar ôl y castell a adeiladwyd ym 1270 gan Gilbert de Clare, Iarll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg. Mae adfeilion y castell i’w gweld ar hyd ochr dde’r drydedd ffordd deg, ac mae’r golygfeydd panoramig o’r brig yn arbennig iawn.

Mae gan y clwb ardal ymarfer dan do o’r radd flaenaf, a chwrs byr academi tri thwll sy’n haws a mwy diogel i chwaraewyr ifanc. Mae yno dŷ clwb sy’n cynnwys bwyty a bar a siop golff dda.

Os hoffech aros gerllaw, chewch chi unman agosach na ffermdy hunanarlwyo’r clwb a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sydd â lle i hyd at chwech o westeion.

 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
 • Clwb Golff Castell Morlais
Clwb Golff Castell Morlais, Pant, Merthyr Tudful CF48 2UY
01685 722822
info@morlaisgolf.com

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…