Parc Taf Bargoed

Darganfod Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep Navigation a Taf Merthyr) gynt, yn cwmpasu ardal o 140 hectar ac roedd yn destun cynllun adfer tir uchelgeisiol a drawsnewidiodd y safle.

Mae'r parc Baner Werdd hon yn cynnig mynediad i ymwelwyr i ardal o harddwch eithriadol a golygfeydd ysblennydd sydd wedi'u llunio gan orffennol diwydiannol yr ardal ac ailddatblygu diweddar. Mae Parc Taf Bargoed wedi ei fendithio gyda llu o fywyd gwyllt, planhigion, blodau a phryfed gyda Park Warden ar y safle i gynnig gwybodaeth ar bob agwedd ar y parc, ei hanes a'i atyniadau . gynefinol.

Mae Parc Taf Bargoed yn cynnig nifer o gyfleoedd hamdden i unigolion o bob oed a gallu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Pysgota
 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth
 • Canŵio / caiacio
 • Gwylio adar
 • Sglefrfyrddio
 • Pêl-droed a rygbi
 • Archwilio bywyd gwyllt gyda Warden y Parc.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Warden y Parc ar 01685 724920 Cliciwch ar linc Facebook

 

 

Parc Taf Bargoed

Cysylltiadau Cymdeithasol

Explore

Parc Taf Bargoed

 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn edrych am dîm o ymgynghorwyr profiadol i baratoi Uwchgynllun strategol ar gyfer atyniad i ymhelwyr a fydd o ansawdd rhyngwladol ac yn seiliedig ar rôl allweddol y dref yn ystod y chwyldro diwydiannol.

By…