Parc Taf Bargoed

Darganfod Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep Navigation a Taf Merthyr) gynt, yn cwmpasu ardal o 140 hectar ac roedd yn destun cynllun adfer tir uchelgeisiol a drawsnewidiodd y safle.

Mae'r parc Baner Werdd hon yn cynnig mynediad i ymwelwyr i ardal o harddwch eithriadol a golygfeydd ysblennydd sydd wedi'u llunio gan orffennol diwydiannol yr ardal ac ailddatblygu diweddar. Mae Parc Taf Bargoed wedi ei fendithio gyda llu o fywyd gwyllt, planhigion, blodau a phryfed gyda Park Warden ar y safle i gynnig gwybodaeth ar bob agwedd ar y parc, ei hanes a'i atyniadau . gynefinol.

Mae Parc Taf Bargoed yn cynnig nifer o gyfleoedd hamdden i unigolion o bob oed a gallu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Pysgota
 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth
 • Canŵio / caiacio
 • Gwylio adar
 • Sglefrfyrddio
 • Pêl-droed a rygbi
 • Archwilio bywyd gwyllt gyda Warden y Parc.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Warden y Parc ar 01685 724920 Cliciwch ar linc Facebook

 

 

Parc Taf Bargoed

Cysylltiadau Cymdeithasol

Explore

Parc Taf Bargoed

 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Mae gwasanaeth traealu bws hoppa Sadwrn ar ddyddiau Sadwrn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod traealu.

Mae gwasanaeth traealu bws hoppa Sadwrn ar ddyddiau Sadwrn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod traealu.

 

 

 

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ra…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…