Parc Taf Bargoed

Darganfod Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep Navigation a Taf Merthyr) gynt, yn cwmpasu ardal o 140 hectar ac roedd yn destun cynllun adfer tir uchelgeisiol a drawsnewidiodd y safle.

Mae'r parc Baner Werdd hon yn cynnig mynediad i ymwelwyr i ardal o harddwch eithriadol a golygfeydd ysblennydd sydd wedi'u llunio gan orffennol diwydiannol yr ardal ac ailddatblygu diweddar. Mae Parc Taf Bargoed wedi ei fendithio gyda llu o fywyd gwyllt, planhigion, blodau a phryfed gyda Park Warden ar y safle i gynnig gwybodaeth ar bob agwedd ar y parc, ei hanes a'i atyniadau . gynefinol.

Mae Parc Taf Bargoed yn cynnig nifer o gyfleoedd hamdden i unigolion o bob oed a gallu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Pysgota
 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth
 • Canŵio / caiacio
 • Gwylio adar
 • Sglefrfyrddio
 • Pêl-droed a rygbi
 • Archwilio bywyd gwyllt gyda Warden y Parc.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Warden y Parc ar 01685 724920 Cliciwch ar linc Facebook

 

 

Explore

Parc Taf Bargoed

 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Trysori ein Llwybrau – Taith Taf

Mwy nag erioed o’r blaen o breswylwyr Merthyr Tudful yn cael budd o Lwybr Taf

Mae niferoedd mawr o breswylwyr Merthyr Tudful wedi cael budd o ymweld â mannau agored Llwybr Taf yn ystod y pandemig. Cofnodwyd cynnydd o dros 90% …

Bydd Cynllun Cyfarthfa yn datgelu pwysigrwydd byd-eang crwsibl y chwyldro diwydiannol ac yn gweithio mewn cytgord â natur

Bydd Cynllun Cyfarthfa yn datgelu pwysigrwydd byd-eang crwsibl y chwyldro diwydiannol ac yn gweithio mewn cytgord â natur

 

Yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw, gallai cynlluniau i drawsnewid Castell Cyfarthfa Merthyr Tudful yn amgueddfa o ansawdd rh…