Parc Taf Bargoed

Darganfod Parc Taf Bargoed

Fe'i hystyrir gan lawer fel darn cudd Merthyr Tudful gyda golygfeydd panoramig a harddwch naturiol yn Nyffryn Taf Bargoed, Parc Taf Bargoed. Roedd y parc, sef safle tair pwll glo (Trelewis Drift, Deep Navigation a Taf Merthyr) gynt, yn cwmpasu ardal o 140 hectar ac roedd yn destun cynllun adfer tir uchelgeisiol a drawsnewidiodd y safle.

Mae'r parc Baner Werdd hon yn cynnig mynediad i ymwelwyr i ardal o harddwch eithriadol a golygfeydd ysblennydd sydd wedi'u llunio gan orffennol diwydiannol yr ardal ac ailddatblygu diweddar. Mae Parc Taf Bargoed wedi ei fendithio gyda llu o fywyd gwyllt, planhigion, blodau a phryfed gyda Park Warden ar y safle i gynnig gwybodaeth ar bob agwedd ar y parc, ei hanes a'i atyniadau . gynefinol.

Mae Parc Taf Bargoed yn cynnig nifer o gyfleoedd hamdden i unigolion o bob oed a gallu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Pysgota
 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth
 • Canŵio / caiacio
 • Gwylio adar
 • Sglefrfyrddio
 • Pêl-droed a rygbi
 • Archwilio bywyd gwyllt gyda Warden y Parc.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Warden y Parc ar 01685 724920 Cliciwch ar linc Facebook

 

If you fancy gOs ydych awydd trio pedair hoff daith ar gyfer y teulu, lawr-lwythwch eich map, ewch i ôl pob dim ac amdani!

  

 

 Individual Route Maps. Download below.

1. Cefn Coed Llwbr Taith Taf                                             2. Merthyr Tudful - Aber-fan

 Cefn Coed llwybr Taith Taf Merthyr Tydful - Aber-fan

3. Taith Gerdded o gwmpas yr afon.                      4. Taith Gerdded Canolfan Summit Centre

                    Taith Gerdded Canolfan Summit Centre

 

 

 

Explore

Parc Taf Bargoed

 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed
 • Parc Taf Bargoed

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…