Peiriandy Ynysfach

Darganfod Peiriandy Ynysfach

Teulu Crawshay yn berchen arnynt a nhw hefyd oedd yn berchen ar y Gwaith Haearn Cyfarthfa byd enwog.

Caewyd gwaith Ynysfach ym 1874 ac o ganlyniad fe gwympodd Tŷ'r Peiriant i adfael. Fe'i hadferwyd yn 1989 ac fe'i hailagorwyd fel canolfan dreftadaeth. Mae'n agored i'r cyhoedd ar hyn o bryd ac mae'n cynnig cyflwyniad i stori dreftadaeth Merthyr Tudful, gyda golwg ar rai o'r gwaith peiriannau mewnol i lawr y grisiau.

Gwybodaeth bwysig i ymwelwyr - 

Ar ôl cyfnod o ymgynghori rhwng Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful a'r Awdurdod Lleol, cytunwyd y bydd y Ganolfan Dreftadaeth yn Nhŷ Peiriannau Ynysfach ar gau dros dro o Ragfyr 1af, 2017.

Bydd hyn yn caniatáu cynnal adolygiad, gan gynnwys ystod o waith sydd ei angen i gydymffurfio'n llawn â Rheoliad Iechyd a Diogelwch a gweithdrefnau mewnol.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn datblygu'r rhaglen wirfoddoli yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach wrth baratoi ar gyfer ailagor y Ganolfan Dreftadaeth yn y dyfodol.

Gallwch chi gadw i fyny â datblygiadau yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach trwy fynd i www.cyfarthfa.com

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…