Peiriandy Ynysfach

Darganfod Peiriandy Ynysfach

Teulu Crawshay yn berchen arnynt a nhw hefyd oedd yn berchen ar y Gwaith Haearn Cyfarthfa byd enwog.

Caewyd gwaith Ynysfach ym 1874 ac o ganlyniad fe gwympodd Tŷ'r Peiriant i adfael. Fe'i hadferwyd yn 1989 ac fe'i hailagorwyd fel canolfan dreftadaeth. Mae'n agored i'r cyhoedd ar hyn o bryd ac mae'n cynnig cyflwyniad i stori dreftadaeth Merthyr Tudful, gyda golwg ar rai o'r gwaith peiriannau mewnol i lawr y grisiau.

Gwybodaeth bwysig i ymwelwyr - Dydd Llun, 27 Tachwedd 2017.

Ar ôl cyfnod o ymgynghori rhwng Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful a'r Awdurdod Lleol, cytunwyd y bydd y Ganolfan Dreftadaeth yn Nhŷ Peiriannau Ynysfach ar gau dros dro o Ragfyr 1af, 2017.

Bydd hyn yn caniatáu cynnal adolygiad, gan gynnwys ystod o waith sydd ei angen i gydymffurfio'n llawn â Rheoliad Iechyd a Diogelwch a gweithdrefnau mewnol.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn datblygu'r rhaglen wirfoddoli yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach wrth baratoi ar gyfer ailagor y Ganolfan Dreftadaeth yn y dyfodol.

Gallwch chi gadw i fyny â datblygiadau yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach trwy fynd i www.cyfarthfa.com

Peiriandy Ynysfach

Cysylltiadau Cymdeithasol

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn chwarae rôl amlwg mewn menter ryngwladol sydd wedi ei hanelu at annog ymwelwyr a phreswylwyr i wneud y mwyaf o’r amgylchedd ar stepen eu drws.

Mae’r Trail Gazers Bid, sef Prosiect Ardal yr Iwerydd a nodd…

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’r cyn orsaf heddlu ar Stryd yr Alarch ar 15 Gorffe…

Gwyl Chilli 2019

Gwyl Chilli 2019