Bwyd & Yfed

n o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd yn benodol, mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol yr ardal.

Ym Merthyr, rydych yn siŵr o ddarganfod bwyd sy’n apelio at bawb ac at bob poced.

Mae pob un ohonom wrth ein boddau yn trio tai bwytai a siopau bwyd lleol pan fyddwn yn ymweld â thref, heb sôn am fwynhau ac ymlacio mewn caffi neu gael diod fach dawel gyda’r nos. Mae’r bwyd a’r ddiod sydd ar gael ym Merthyr yn ddathliad o’i phobl ac yn adlewyrchiad nid yn unig o Gymreictod y dref ond hefyd o ddylanwad cenedlaethau o deuluoedd a ddaeth o bedwar ban byd i weithio ac ymgartrefu yn y dref.

Aur Merthyr

Aur Merthyr

Aur Merthyr yn fêl cartref, unigryw. Mae wedi ei greu gan wenyn sydd yn bwydo ar neithdar y bryniau a’r cymoedd ffrwythlon.

Dyma i chi Aur Merthyr pur a melys!

Mae Merthyr Tudful wedi ei Dyma i chi Me…

Bothy

Bothy

Mae Canolfan Dreftadaeth, newydd sbon Bothy ar agor ym Mharc  Cyfarthfa – dyma le y mae’r antur yn dechrau!

Dyma le hefyd y dewch o hyd i neithdar y duwiau – Mêl euraid Merthyr Gold Honey. Dewc…

Bothy
Canolfan Cyfarthfa

Canolfan Cyfarthfa

Canolfan Cyfarthfa

Mae adnewyddiad diweddar  y Ganolfan ym Mharc Cyfarthfa yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer eistedd yn ôl ac ymlacio ac edrych ar y plant yn mwynhau yn yr ardal chwarae newydd a’r…

Pryd yn y Pwll

Pryd yn y Pwll/Dine in The Mine: bwyty gyda thema pwll glo yn agor yn nhref y dreftadaeth haearn

Mae The Mine CF47 a Castelany’s wedi eu lleoli ar lawr uchaf hen adeilad gwag yng Nghwrt Bowen- gyda’r …

Pryd yn y Pwll
Y siop ail-lenwi werdd

Y siop ail-lenwi werdd

Green yw’r siop ddiwastraff gyntaf ym Merthyr Tudful.    

Cawl cartref, salads, brechdanau i fwyta i mewn neu i fynd.

Teisennau blasus a choffi ffres i’w mwynhau.

Bara a theisennau crwst ffres o Angel…

Truffles - Dyma’r lle am ddanteithion melys…

Truffles

Croeso i Truffles, coffi, crempog & hufen îa

Mae gan Truffles y dewis gorau o ddanteithion melys, crempog a hufen îa! Perffaith ar gyfer trît canol wythnos!!

Ar gael i’w archebu trwy’r ap…

Truffles - Dyma’r lle am ddanteithion melys…