Bwyd & Yfed

Un o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd yn benodol, mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol yr ardal.

Ym Merthyr, rydych yn siŵr o ddarganfod bwyd sy’n apelio at bawb ac at bob poced.

Mae pob un ohonom wrth ein boddau yn trio tai bwytai a siopau bwyd lleol pan fyddwn yn ymweld â thref, heb sôn am fwynhau ac ymlacio mewn caffi neu gael diod fach dawel gyda’r nos. Mae’r bwyd a’r ddiod sydd ar gael ym Merthyr yn ddathliad o’i phobl ac yn adlewyrchiad nid yn unig o Gymreictod y dref ond hefyd o ddylanwad cenedlaethau o deuluoedd a ddaeth o bedwar ban byd i weithio ac ymgartrefu yn y dref.

Isod, cewch ddod o hyd i’r gorau sydd gan Ferthyr i’w chynnig o ran bwyd a diod a lle y gallwch ddod o hyd i’r cynnyrch lleol, gorau.

Mae modd i chi fwynhau blasau Portiwgal a rhywfaint o ddylanwad Cymreig arnynt yn Portugalles neu The Crown Inn, neu dewch o hyd i fwydydd Portiwgeaidd arbenigol yn Oporto.

Mwynhewch de prynhawn godidog yn lleoliad bendigedig y Lunah Tearooms.

Cewch eich hudo gan wynt Picau ar y Maen y cynhesu’n araf yn y Market Bakery ym Marchnad Dan Do Santes Tudful.  

Galwch yn un o gaffis a thai coffi niferus canol y dref am frecwast, te deg neu ginio ysgafn.

Dewch i weld ein cigydd traddodiadol, JW Millward, sydd wedi bod yn masnachu ers 1952 yn gwerthu cigoedd lleol, selsigod blasus, byrgers a ffagots y mae’n eu gwneud ar y safle

Trïwch un o’n siopau pysgodyn a sglodion sy’n cynnig pryd blasus, penigamp.

Mwynhewch de deg ymlaciol yn lleoliad hyfryd Caffi’r Redhouse wedi’ch amgylchynu gan ddelweddau o Arwyr a Dihirod Merthyr Tudful.

Profwch ginio nos arbennig yn JOL’s Restaurant, lle mae’r bwydydd wedi’u paratoi gan ddefnyddio’r cynnyrch lleol, gorau.

Dewch o hyd i fwydydd arbenigol, Pwylaidd yn Ziomek, sy’n llawn o gigoedd, bwydydd, ffrwythau a llysiau blasus.

Dewch i brofi cysylltiad Eidalaidd Merthyr yng nghaffi Eidalaidd y Station Cafe, sydd wedi cael ei redeg gan genedlaethau o deulu’r Viazzani a’r Busy Bee Fish Bar & Café sy’n berchen i'r teulu’r Sidoli.

Mwynhewch ddanteithion melys a sawrus yn deli Crosswoods, pob un ohonynt wedi cael eu paratoi â llaw ac yn flasus.

Mae cacennau a danteithion arbennig Sugar & Swirls yn wledd i’r llygad ac mae rhaid eu profi.

Blaswch gwrw gorau ein bragdy lleol, The Rymney Brewery yn The Winchester a dewch i ymweld â bragdy a agorodd 2 yn ddiweddar – Twin Taff Brewery & Crafty Dragon Brewery.

Mwynhewch pizza traddodiadol wedi ei goginio ar goed tân, coctel bendigedig neu gwrw sydd wedi ei fragu yn lleol yn Woodfired sydd wedi ei adnewyddu’n hyfryd yn ddiweddar.

Dewch i ddarganfod rhagor yn  welovemerthyr.co.uk

Last Updated - Mer - 03 / Gorff / 19