Bwyd & Yfed

<p>Un o’r pethau sy’n gwneud Cymru a’r Cymoedd yn benodol, mor arbennig yw’r cyfoeth o fwyd cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol yr ardal.</p>
<p>Ym Merthyr, rydych yn siŵr o ddarganfod bwyd sy’n apelio at bawb ac at bob poced.</p>
<p>Mae pob un ohonom wrth ein boddau yn trio tai bwytai a siopau bwyd lleol pan fyddwn yn ymweld â thref, heb sôn am fwynhau ac ymlacio mewn caffi neu gael diod fach dawel gyda’r nos. Mae’r bwyd a’r ddiod sydd ar gael ym Merthyr yn ddathliad o’i phobl ac yn adlewyrchiad nid yn unig o Gymreictod y dref ond hefyd o ddylanwad cenedlaethau o deuluoedd a ddaeth o bedwar ban byd i weithio ac ymgartrefu yn y dref.</p>
<p><!-- Basic Page Needs --><!-- [if IE]><meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'><![endif]--><!-- Mobile Specific Metas --><!-- Bootstrap --><!-- Theme Style --><!-- Responsive --><!-- Colors --><!-- Animation Style --><!-- Favicon and touch icons --><!-- [if lt IE 9]>
<script src="/javascript/html5shiv.js"></script>
<script src="/javascript/respond.min.js"></script>
<![endif]--></p>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="post-wrap">
<div class="content-post">
<div class="entry-content">
<p><img src="/media/1371/mla02366.jpg?width=219&amp;height=145" alt="" data-id="2605" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Isod, cewch ddod o hyd i’r gorau sydd gan Ferthyr i’w chynnig o ran bwyd a diod a lle y gallwch ddod o hyd i’r cynnyrch lleol, gorau.</p>
<p>Mae modd i chi fwynhau blasau Portiwgal a rhywfaint o ddylanwad Cymreig arnynt yn <strong>Portugalles</strong> neu <strong>The  NewCrown</strong>, neu dewch o hyd i fwydydd Portiwgeaidd arbenigol yn <strong>Oporto</strong>.</p>
<p>Cewch eich hudo gan wynt Picau ar y Maen y cynhesu’n araf yn y <strong>Market Bakery ym Marchnad Dan Do Santes Tudful. </strong> </p>
<p>Galwch yn un o gaffis a thai coffi niferus canol y dref am frecwast, te deg neu ginio ysgafn.</p>
<p>Dewch i weld ein cigydd traddodiadol, <strong>JW Millward</strong>, sydd wedi bod yn masnachu ers 1952 yn gwerthu cigoedd lleol, selsigod blasus, byrgers a ffagots y mae’n eu gwneud ar y safle</p>
<p>Trïwch un o’n siopau pysgodyn a sglodion sy’n cynnig pryd blasus, penigamp.</p>
<p>Mwynhewch de deg ymlaciol yn lleoliad hyfryd Caffi’r Redhouse wedi’ch amgylchynu gan ddelweddau o Arwyr a Dihirod Merthyr Tudful.</p>
<p>Profwch ginio nos arbennig yn <strong>JOL’s Restauran</strong>t, lle mae’r bwydydd wedi’u paratoi gan ddefnyddio’r cynnyrch lleol, gorau.</p>
<p>Dewch o hyd i fwydydd arbenigol, Pwylaidd yn <strong>Ziomek</strong>, sy’n llawn o gigoedd, bwydydd, ffrwythau a llysiau blasus.</p>
<p>Dewch i brofi cysylltiad Eidalaidd Merthyr yng nghaffi Eidalaidd y <strong>Station Cafe</strong>, sydd wedi cael ei redeg gan genedlaethau o deulu’r Viazzani a’r <strong>Busy Bee Fish Bar &amp; Café </strong>sy’n berchen i'r teulu’r Sidoli<strong>.</strong></p>
<p>Mwynhewch ddanteithion melys a sawrus yn deli <strong>Crosswoods</strong>, pob un ohonynt wedi cael eu paratoi â llaw ac yn flasus.</p>
<p>Mae cacennau a danteithion arbennig Sugar &amp; Swirls yn wledd i’r llygad ac mae rhaid eu profi.</p>
<p>Blaswch gwrw gorau ein bragdy lleol, <strong>The Rymney Brewery</strong> yn <strong>The Winchester</strong> a dewch i ymweld â bragdy a agorodd 2 yn ddiweddar – <strong>Twin Taff Brewery &amp; Crafty Dragon Brewery</strong>.</p>
<p>Mwynhewch pizza traddodiadol wedi ei goginio ar goed tân, coctel bendigedig neu gwrw sydd wedi ei fragu yn lleol yn <strong>Woodfired</strong> sydd wedi ei adnewyddu’n hyfryd yn ddiweddar.</p>
<p>Dewch i ddarganfod rhagor yn  <a style="background-color: transparent; color: #0066cc; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; min-height: 0px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: underline; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" href="http://www.welovemerthyr.co.uk" target="_blank" title="We Love Merthyr">welovemerthyr.co.uk</a></p>