The Hive Cafe

Darganfod The Hive Cafe

The Hive Cafe @ the Bothy

Mae Canolfan newydd y Bothy ar agor yn ddyddiol, rhwng 10 a 4pm. Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Dyma lle y dewch o hyd i Fêl Merthyr Gold, celf, treftadaeth a’r byd naturiol.

Ewch i’r Hive Café am gacen a phaned cyn i chi fynd i weld y crefftau neu’r llyfrau sydd ar gael. Gallwch hefyd gyfranogi yn un o’n gweithdai creadigol. Cofiwch eiriau Winnie the Pooh; “Dylech ddim mynd ar antur ar stumog wag.”

Perffaith i’w logi ar gyfer cyfarfodydd, sesiynau hyfforddi a dathliadau.

Mae’n cael ei redeg gan nifer o gyrff gwirfoddol fel Naturiaethwyr Merthyr, Gwenyn Aberhonddu, The Melting Point ac Active Heritage a chynhelir rhaglenni trwy gydol y flwyddyn.

Os hoffech i ni gysylltu â chi ynghylch ein gweithgareddau, e-bostiwch merthyrnats@gmail.com

  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe
  • The Hive Cafe

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022