Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide

Darganfod Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide

Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide

Mae’r Butchers Arms wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Ne Cymru ac mae’r lleoliad yn wych ar gyfer nifer o atyniadau lleol.  

 

AMSEROEDD AGOR: 

Dydd Llun – Dydd Sul: 12:00 - 11pm

 

AMSEROEDD COGINIO

Dydd Llun: 12:00 - 8pm

Dydd Mawrth: 5pm - 8pm

Dydd Mercher: 12:00 - 8pm

Dydd Iau: 12:00 - 8pm

Dydd Gwener: 12:00 - 8pm

Dydd Sadwrn: 12:00 - 8pm

Dydd Sul: 12:00 - 4pm

 

Mae gan y dafarn ardal fwyta ar wahân, tŷ bync 18 gwely a bar sydd yn gweini cwrw go iawn gan gynnwys ein bragdy ein hunain; The Crafty Dragon. Mae gennym hefyd amrywiaeth o lager, seidir a stowt. Rydym wedi derbyn cydnabyddiaeth gan CAMRA (Campaign for Real Ale) am safon ein cynnyrch ac wedi’n cynnwys yn llyfryn CAMRA; The Good Beer Guide ar gyfer 2019. Mae gennym hefyd ystafell chwaraeon sydd yn cynnwys bwrdd pŵl a bwrdd dartiau. 

 

Dewch o hyd i ni gerllaw Cronfa Ddŵr Pontsticill a Rheilffordd Fynyddig Aberhonddu. Mae Canolfan Bike Park Wales yn agos atom ac mae gennym le diogel lle y gall ein gwesteion adael eu beiciau. Mae’r dafarn hefyd yn agos at Daith Taf, Pen y Fan ac mae prydferthwch Bannau Brycheiniog yn cynnig lle gwych i gerdded, seiclo a mwynhau prydferthwch y Parc Cenedlaethol. Mae dau gwrs golff, 3 milltir o’r dafarn. Gallwch hwylio a mwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored ar y gronfa ddŵr.

Gallwch logi beiciau mynydd sydd o ansawdd da am hanner diwrnod neu am ddiwrnod cyfan. Gallwn hefyd gynnig llwybrau beiciau ar gyfer beicwyr o bob safon.

 

Os nad ydych yn mwynhau cerdded neu seiclo, mae digon o weithgareddau eraill i chi. Beth am deithio ar Reilffordd Fynyddig Aberhonddu, pysgota yn y gronfa ddŵr, sgïo dŵr ar Lyn Llangors, chwarae golff neu fwynhau pryd o fwyd a chwrw cartref tra’n gwylio’ch hoff gêm ar y teledu. 

 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide
 • Butchers Arms – rydym yn y Good Beer Guide

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022