Canolfan Cyfarthfa

Darganfod Canolfan Cyfarthfa

Canolfan Cyfarthfa

Mae’r gwaith adnewyddu diweddar yn sicrhau fod y Ganolfan ym Mharc Cyfarthfa yn lle delfrydol i ymlacio a gwylio’r plant yn mwynhau yn y pad sblasio newydd.

Mwynhewch y golygfeydd ar draws y parc o’r caffi newydd a’r ardal eistedd yn yr awyr agored.

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig lle ymgynnull ar gyfer y gymuned, toiledau ac ystafelloedd newid hygyrch ar gyfer y Pad Sblasio.

  • Canolfan Cyfarthfa
  • Canolfan Cyfarthfa
  • Canolfan Cyfarthfa

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022