Pryd yn y Pwll

Darganfod Pryd yn y Pwll

Pryd yn y Pwll

Dine in The Mine: tŷ bwyta, glofaol newydd yr hen Town of Steel

Gallwch ganfod The Mine CF47 a Castelany’s ar lawr uchaf hen adeilad yng Ngwrt Bowen. Ar y llawr isaf, dewch o hyd i far tapas Eidalaidd, bar gwin a lleoliad cerdd. 

O brydiau pasta blasus i fyrgers Americanaidd, mae The Mine CF47 a Castelany’s yn cynnig bwyd da, lleol ar gyfer teuluoedd  - perffaith ar gyfer glowr wedi diwrnod caled yn y lofa (mae’r bwyd yn cael ei weini ar rofiau!)

Mae tŷ bwyta Eidalaidd Castelany’s ar y llawr isaf, yn cynnig prydiau tapas sydd wedi’u cynllunio gan y Prif Gogydd a’r cyd berchennog Marius Castelany sydd wedi ennill nifer o wobrau — cafodd ysgoloriaeth gan Antonio Carluccio, ‘Tad bwyd Eidalaidd.’

 

  • Pryd yn y Pwll
  • Pryd yn y Pwll
  • Pryd yn y Pwll
8 Bowen’s Court, High Street, Pontmorlais, Merthyr Tydfil. CF47 8BU
01685 385947

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022