Y siop ail-lenwi werdd

Darganfod Y siop ail-lenwi werdd

Pryd yn y Pwll

Green yw’r siop sero gwastraff gyntaf ym Merthyr Tudful.

Cawl, salad a brechdanau cartref i’w bwyta i mewn a’r tu allan. 

Cacennau blasus a choffi ffes i’w mwynhau.

Bara a theisennau ffres o Angel Bakery, Y Fenni.

Dewch i’w blasu!

 

52, Stryd y Glastir, CF47 8AT.

  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
  • Y siop ail-lenwi werdd
image

52, Stryd y Clastir, Merthyr Tudful. CF47 8AT.
greenrefillshop@gmail.com

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022