Hardie's – Haeddu’r gorau

Darganfod Hardie's – Haeddu’r gorau

Hardie's – Haeddu’r gorau

Lleoliad ar gyfer parti ym Merthyr Tudful

Os ydych am ymlacio, yna Hardie’s yw’r lle delfrydol i chi. Ein nod yw creu lleoliad ym Merthyr Tudful na fyddai allan o’i le mewn dinas fawr.

Teimlwn fod Merthyr Tudful yn haeddu’r gorau a’n nod yw darparu cynnyrch a phrofiadau sydd yn rhagori ar yr hyn y dewch o hyd iddynt ar y stryd fawr. 

Dydd Sul – Dydd Iau 12:00pm - 12:00am
Dydd Gwener – Dydd Sadwrn 10:00am-00:30am

  • Hardie's – Haeddu’r gorau
  • Hardie's – Haeddu’r gorau
  • Hardie's – Haeddu’r gorau
  • Hardie's – Haeddu’r gorau
  • Hardie's – Haeddu’r gorau
  • Hardie's – Haeddu’r gorau

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022