Aur Merthyr

Darganfod Aur Merthyr

Melyster pur Merthyr Gold!

Mae Merthyr Gold yn fêl cartref, unigryw. Daw o neithdar y mynyddoedd a’r cymoedd gwyrdd, cyfagos. 

Melyster pur Merthyr Gold!

Mae Merthyr Tudful wedi’i lleoli wrth droed Bannau Brycheiniog. Ar un adeg, roedd yn adnabyddus am haearn a dur o’r safon uchaf  a’r aur du (glo.) Yn awr mae gan Ferthyr aur newydd, aur o’r ansawdd gorau y galwn yn ‘Merthyr Gold’ ac mae’n llifo o gychod gwenyn y Bannau.  

Gallwch brynu’r mêl mewn fferyllfeydd lleol ac mewn siopau annibynnol, ledled y fwrdeistref.

Er mwyn canfod rhagor am gadw gwenyn, ewch i dudalen cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil & District Naturalists Society ar Facebook @Merthyrnats/

  • Aur Merthyr
  • Aur Merthyr
  • Aur Merthyr
  • Aur Merthyr
  • Aur Merthyr
  • Aur Merthyr

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022