Gwesty Nant Ddu Spa Hotel

Darganfod Gwesty Nant Ddu Spa Hotel

Rydym yn falch iawn o’n bwyd a’n gofal cwsmeriaid yng Ngwesty Nant Ddu Lodge. Mae bwydlenni’r bar a’r bistro yn cynnwys y gorau o gynnyrch Cymreig ac yn defnyddio cynnyrch lleol ac amrywiaeth o winoedd, gwirodydd a chwrw lleol.

Rydym yn westy 3 seren foethus yng nghalon Bannau Brycheiniog. Mae’n le delfrydol i fwynhau prydferthwch yr ardal ac ymlacio a gwneud eich hun yn gartrefol yn ein hystafelloedd. Mwynhewch benwythnos yn y sba, gwnewch y gorau o’r tawelwch a mwynhewch y gorau o fwydydd lleol yn ein tai bwyta. Mae Gwesty’r Nant Ddu Lodge yn cynnig man anffurfiol ond proffesiynol i ymlacio a mwynhau’r gorau y gall De Cymru ei gynnig. 

  • Gwesty Nant Ddu Spa Hotel
  • Gwesty Nant Ddu Spa Hotel
  • Gwesty Nant Ddu Spa Hotel
  • Gwesty Nant Ddu Spa Hotel

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022