The New Crown

Darganfod The New Crown

Rydym yn dafarn fyrlymus ar y Stryd Fawr ym Merthyr Tudful. Rydym yn adnabyddus am ein cerddoriaeth fyw ac rydym hefyd yn falch o safon uchel ein bwyd a’n diod. Rydym am sicrhau safon uchel a gwasanaeth da gan wneud yn siŵr eich bod yn mwynhau pob ymweliad.  

Rydym yn cynnig bwydlen gyfoes sydd yn cynnwys brecwast, prydiau ysgafn, prydiau clasurol yn ogystal â phrydiau o Bortiwgal. Mae bwydlen i blant ar gael hefyd.

RYDYM AR AGOR

Dydd Llun – Gwener 9am – 12 canol nos

Dydd Sadwrn 10am – 12 canol nos

Dydd Sul 12 canol dydd – 12 canol nos

BWYD

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 12 canol dydd – 9pm
(Oni bai y nodir yn wahanol)

Dydd Sul 12 canol dydd

  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown
  • The New Crown

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022