Gweithgareddau Hawdd

Does dim gwahaniaeth o gwbl os ydych am fwynhau taith gerdded ymlaciol ar lwybrau’r dref neu fod yn well gennych y gweithgareddau mwy corfforol sydd gan Ferthyr i’w cynnig; mi ddewch o hyd i rywbeth a fydd wrth eich dant!

 

Hanes Teulu

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mu…

Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o…

Twristiaeth Eglwys
Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful yw’r prif leoliad ar gyfer hamdden yng Nghymoedd De Cymru. Mae’r safle, a ddatblygwyd dros 100,000 troedfedd sgwâr yn cynnig y gorau o ran cyfleusterau chwaraeon a hamdd…