Gweithgareddau Hawdd

Does dim gwahaniaeth o gwbl os ydych am fwynhau taith gerdded ymlaciol ar lwybrau’r dref neu fod yn well gennych y gweithgareddau mwy corfforol sydd gan Ferthyr i’w cynnig; mi ddewch o hyd i rywbeth a fydd wrth eich dant!

 

Hanes Teulu

Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mu…

Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref…

Twristiaeth Eglwys
Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful

Pentref Hamdden Merthyr Tudful yw’r prif leoliad ar gyfer hamdden yng Nghymoedd De Cymru. Mae’r safle, a ddatblygwyd dros 100,000 troedfedd sgwâr yn cynnig y gorau o ran cyfleusterau chwaraeon a hamdd…