Hanes Teulu

Darganfod Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mudodd pobl o bob rhan o’r byd. Roedd y gymuned yn gymysgedd o genhedloedd gan gynnwys Saeson, Albanwyr, Gwyddelod, Ewropeaid Dwyreiniol, Eidalwyr a Sbaenwyr. O ganlyniad, mae gan nifer o bobl deulu ym Merthyr.  

Wrth edrych i’ch hanes, argymhellir eich bod yn casglu cymaint o wybodaeth â phosib gan berthnasau hŷn gan geisio dynodi dyddiadau/cyfeiriadau a allai fod o gymorth wrth fynd drwy gofnodion. Argymhellir hefyd eich bod yn cysylltu â Chymdeithas Hanes Teuluol Sir Forgannwg gan y gallent fod yn gymorth mawr.

Y sefydliad angenrheidiol i’ch cynorthwyo i ffurfio’ch coeden deuluol yw Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr. Mae gan Gasgliad Hanes Lleol y Llyfrgell Ganolog  lawer iawn i gynnig gan gynnwys mapiau, hen bapurau newydd, cofnodion ysgol, deunyddiau gan gapeli / eglwysi, ffotograffau a rhagor. Mae’r ystafell gyfrifiadurol yn cynnig mynediad am ddim i adnoddau ar lein helaeth debyg i ancestry.co.uk a findmypast.co.uk.

Cyfeiriad: Y Llyfrgell Ganolog, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF

Ffôn: 01685 723057

E-bost: library.services@merthyr.gov.uk 

Byddwch yn barod – nid yw’n anghyffredin i haneswyr teuluol ddod o hyd i hen sgandal o’r gorffennol! 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Rôl Merthyr Tudful ym mhrosiect uchelgeisiol llwybrau Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn chwarae rôl amlwg mewn menter ryngwladol sydd wedi ei hanelu at annog ymwelwyr a phreswylwyr i wneud y mwyaf o’r amgylchedd ar stepen eu drws.

Mae’r Trail Gazers Bid, sef Prosiect Ardal yr Iwerydd a nodd…

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’r cyn orsaf heddlu ar Stryd yr Alarch ar 15 Gorffe…

Gwyl Chilli 2019

Gwyl Chilli 2019