Hanes Teulu

Darganfod Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mudodd pobl o bob rhan o’r byd. Roedd y gymuned yn gymysgedd o genhedloedd gan gynnwys Saeson, Albanwyr, Gwyddelod, Ewropeaid Dwyreiniol, Eidalwyr a Sbaenwyr. O ganlyniad, mae gan nifer o bobl deulu ym Merthyr.  

 

Wrth edrych i’ch hanes, argymhellir eich bod yn casglu cymaint o wybodaeth â phosib gan berthnasau hŷn gan geisio dynodi dyddiadau/cyfeiriadau a allai fod o gymorth wrth fynd drwy gofnodion. Argymhellir hefyd eich bod yn cysylltu â Chymdeithas Hanes Teuluol Sir Forgannwg (www.glamfhs.org) gan y gallent fod yn gymorth mawr.

 

Y sefydliad angenrheidiol i’ch cynorthwyo i ffurfio’ch coeden deuluol yw Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr. Mae gan Gasgliad Hanes Lleol y Llyfrgell Ganolog  lawer iawn i gynnig gan gynnwys mapiau, hen bapurau newydd, cofnodion ysgol, deunyddiau gan gapeli / eglwysi, ffotograffau a rhagor. Mae’r ystafell gyfrifiadurol yn cynnig mynediad am ddim i adnoddau ar lein helaeth debyg i ancestry.co.uk a findmypast.co.uk.

 

Cyfeiriad: Y Llyfrgell Ganolog, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF

Ffôn: 01685 723057

E-bost: library.services@merthyr.gov.uk

 

Byddwch yn barod – nid yw’n anghyffredin i haneswyr teuluol ddod o hyd i hen sgandal o’r gorffennol! 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn edrych am dîm o ymgynghorwyr profiadol i baratoi Uwchgynllun strategol ar gyfer atyniad i ymhelwyr a fydd o ansawdd rhyngwladol ac yn seiliedig ar rôl allweddol y dref yn ystod y chwyldro diwydiannol.

By…