Trosolwg o’r GweithgareddauFe ddewch o hyd i rywbeth i’ch siwtio chi ym Merthyr Tudful, boed eich diddordeb mewn mynd am dro tawel o gwmpas rhai o’n llwybrau a theithiau cerdded neu fod diddordeb gennych mewn gweithgareddau mwy eithafol. O feicio mynydd, seiclo, dringo, ogofâu neu baraesgyn, ceir llawer o ddarparwyr gweithgareddau cymwys yn yr ardal a fydd yn gallu eich cyflwyno chi i brofiad newydd.

 

Outeractivelife dîm o weithwyr proffesiynol gweithgaredd antur awyr agored pwrpasol gyda blynyddoedd lawer o brofiad. Rydyn nhw yn gwneud popeth o cerdded ceunant, caiacio môr a dringo i deithiau gwersylla canŵ 5 dydd. I ddewis eich antur, ddod o hyd o nhw ar www.outeractivelife.comPysgota

Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan g…


Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Clwb Golff Castell Morlais :Mae Cwrs Golff Castell M…

Golff

Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Merthyr Tudful yw’r cyrchfan perffaith os ydych chi wrth eich bod yn yr awyr agored â’i milltiroedd lu o draciau golygfaol syfrdanol, llwybrau tynnu ymyl camlesi a theithiau hanesyddol i weddu pob gal…


Geocaching

Mae Geocaching yn cyfuno mynd am dro a gêm.

Mae Geocaching yn cyfuno chwarae gêm ar leoliad, rhwydweithio cymdeithasol, helfa drysor, mordwyo GPS a hamdden awyr agored i greu gweithgaredd llawn hwyl i…

Geocaching

Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Nid oes prinder lle ym Mannau Brycheiniog. Archwiliwch y tirluniau gwyllt ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ystod y dydd ac edmygu’r awyr ar noson serog gyda’r nos. Ymlaciwch gyda llyfr yng …


Hwylio

Clwb Hwylio Merthyr

Mae gan Glwb Hwylio Merthyr Tudful un o’r lleoliadau mwyaf atyniadol yn y DU. Wedi ei leoli ar Gronfa 253 acer Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ychydig filltir…

Hwylio

Tenis

Tenis

CHWARAE TENIS YNG NGHLWB TENIS MERTHYR

Sefydlwyd Clwb Tenis Merthyr Tudful yn 1978 ac mae wedi ei leoli ar Heol y Frenhines yn Nhretomos, Twynyrodyn Merthyr Tudful.

Mae’r clwb yn falch o allu darparu …

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2023