Trosolwg o’r Gweithgareddau

Fe ddewch o hyd i rywbeth i’ch siwtio chi ym Merthyr Tudful, boed eich diddordeb mewn mynd am dro tawel o gwmpas rhai o’n llwybrau a theithiau cerdded neu fod diddordeb gennych mewn gweithgareddau mwy eithafol. O feicio mynydd, seiclo, dringo, ogofâu neu baraesgyn, ceir llawer o ddarparwyr gweithgareddau cymwys yn yr ardal a fydd yn gallu eich cyflwyno chi i brofiad newydd.

 

Outeractivelife dîm o weithwyr proffesiynol gweithgaredd antur awyr agored pwrpasol gyda blynyddoedd lawer o brofiad. Rydyn nhw yn gwneud popeth o cerdded ceunant, caiacio môr a dringo i deithiau gwersylla canŵ 5 dydd. I ddewis eich antur, ddod o hyd o nhw ar www.outeractivelife.com

Pysgota

Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan g…

Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Clwb Golff Castell Morlais :Mae Cwrs Golff Castell M…

Golff
Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Cerdded, Seiclo a Marchogaeth Ceffylau

Merthyr Tudful yw’r cyrchfan perffaith os ydych chi wrth eich bod yn yr awyr agored â’i milltiroedd lu o draciau golygfaol syfrdanol, llwybrau tynnu ymyl camlesi a theithiau hanesyddol i weddu pob gal…

Geocaching

Mae Geocaching yn cyfuno mynd am dro a gêm.

Mae Geocaching yn cyfuno chwarae gêm ar leoliad, rhwydweithio cymdeithasol, helfa drysor, mordwyo GPS a hamdden awyr agored i greu gweithgaredd llawn hwyl i…

Geocaching
Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Bywyd Gwyllt a Harddwch Naturiol

Nid oes prinder lle ym Mannau Brycheiniog. Archwiliwch y tirluniau gwyllt ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ystod y dydd ac edmygu’r awyr ar noson serog gyda’r nos. Ymlaciwch gyda llyfr yng …

Hwylio

Clwb Hwylio Merthyr

Mae gan Glwb Hwylio Merthyr Tudful un o’r lleoliadau mwyaf atyniadol yn y DU. Wedi ei leoli ar Gronfa 253 acer Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ychydig filltir…

Hwylio