Pysgota

Darganfod Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan gronfeydd yn ardal ogleddol Merthyr Tudful a chwrdd yng Nghefn Coed i greu’r ddyfrffordd gyfoethog hon. Mae Afon Taf yn enwog fel un o’r prif afonydd brithyll yng Nghymru gan ddarparu pysgota genwair o ansawdd uchel drwy gydol y tymor. Maint cyfartalog brithyll o Afon Taf yw tua hanner pwys a thri chwarter pwys (½ lb a ¾ lb) ond mae pysgod sy’n llawer mwy o faint yn bresennol gydag enghreifftiau o bysgod 3lb a 4lb yn cael eu dal yn achlysurol.

Mae llawer o lynnoedd a chronfeydd dŵr i’w pysgota ym Merthyr Tudful hefyd a gellir prynu trwydded ddydd ar gyfer pysgota am ddiwrnod. Rhaid prynu’r tocynnau dydd cyn pysgota a dim ond cymryd dau frithyll yn ôl dynodiad tocyn un diwrnod.

Ewch i www.ntaa.co.uk am fwy o fanylion.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn edrych am dîm o ymgynghorwyr profiadol i baratoi Uwchgynllun strategol ar gyfer atyniad i ymhelwyr a fydd o ansawdd rhyngwladol ac yn seiliedig ar rôl allweddol y dref yn ystod y chwyldro diwydiannol.

By…