Pysgota

Darganfod Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan gronfeydd yn ardal ogleddol Merthyr Tudful a chwrdd yng Nghefn Coed i greu’r ddyfrffordd gyfoethog hon. Mae Afon Taf yn enwog fel un o’r prif afonydd brithyll yng Nghymru gan ddarparu pysgota genwair o ansawdd uchel drwy gydol y tymor. Maint cyfartalog brithyll o Afon Taf yw tua hanner pwys a thri chwarter pwys (½ lb a ¾ lb) ond mae pysgod sy’n llawer mwy o faint yn bresennol gydag enghreifftiau o bysgod 3lb a 4lb yn cael eu dal yn achlysurol.

Mae llawer o lynnoedd a chronfeydd dŵr i’w pysgota ym Merthyr Tudful hefyd a gellir prynu trwydded ddydd ar gyfer pysgota am ddiwrnod. Rhaid prynu’r tocynnau dydd cyn pysgota a dim ond cymryd dau frithyll yn ôl dynodiad tocyn un diwrnod.

Ewch i www.mtaa.co.uk am fwy o fanylion.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’r cyn orsaf heddlu ar Stryd yr Alarch ar 15 Gorffe…

Gwyl Chilli 2019

Gwyl Chilli 2019

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Galw am ymgynghorwyr profiadol ar gyfer ‘Uwchgynllun’ treftadaeth uchelgeisiol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn edrych am dîm o ymgynghorwyr profiadol i baratoi Uwchgynllun strategol ar gyfer atyniad i ymhelwyr a fydd o ansawdd rhyngwladol ac yn seiliedig ar rôl allweddol y dref yn ystod y chwyldro diwydiannol.

By…