Pysgota

Darganfod Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan gronfeydd yn ardal ogleddol Merthyr Tudful a chwrdd yng Nghefn Coed i greu’r ddyfrffordd gyfoethog hon. Mae Afon Taf yn enwog fel un o’r prif afonydd brithyll yng Nghymru gan ddarparu pysgota genwair o ansawdd uchel drwy gydol y tymor. Maint cyfartalog brithyll o Afon Taf yw tua hanner pwys a thri chwarter pwys (½ lb a ¾ lb) ond mae pysgod sy’n llawer mwy o faint yn bresennol gydag enghreifftiau o bysgod 3lb a 4lb yn cael eu dal yn achlysurol.

Mae llawer o lynnoedd a chronfeydd dŵr i’w pysgota ym Merthyr Tudful hefyd a gellir prynu trwydded ddydd ar gyfer pysgota am ddiwrnod. Rhaid prynu’r tocynnau dydd cyn pysgota a dim ond cymryd dau frithyll yn ôl dynodiad tocyn un diwrnod.

Ewch i www.mtaa.co.uk am fwy o fanylion.

  • Pysgota
  • Pysgota

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

A wnaethoch chi weld y bennod wych hon o Coast and Country ar ITV? Roedd yn cynnwys BikePark Cymru wedi’i osod yng ngogoniant Coed Gethin. Os na, dilynwch y ddolen hon.

ITC Coast and Country S9 Ep17

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr

Mae ein canllaw ymwelwyr 2020 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Trysori ein Llwybrau – Taith Taf

Mwy nag erioed o’r blaen o breswylwyr Merthyr Tudful yn cael budd o Lwybr Taf

Mae niferoedd mawr o breswylwyr Merthyr Tudful wedi cael budd o ymweld â mannau agored Llwybr Taf yn ystod y pandemig. Cofnodwyd cynnydd o dros 90% …