Pysgota

Darganfod Pysgota

FFAITH: Mae Afon Taf yn cynnal nifer o bysgod mudol yn cynnwys yr eog, sewin a’r llysywen.  

Cyfuniad o ddwy afon yw’r Taf mewn gwirionedd, sy’n tarddu ym Mannau Brycheiniog ac yn cael eu rheoli gan gronfeydd yn ardal ogleddol Merthyr Tudful a chwrdd yng Nghefn Coed i greu’r ddyfrffordd gyfoethog hon. Mae Afon Taf yn enwog fel un o’r prif afonydd brithyll yng Nghymru gan ddarparu pysgota genwair o ansawdd uchel drwy gydol y tymor. Maint cyfartalog brithyll o Afon Taf yw tua hanner pwys a thri chwarter pwys (½ lb a ¾ lb) ond mae pysgod sy’n llawer mwy o faint yn bresennol gydag enghreifftiau o bysgod 3lb a 4lb yn cael eu dal yn achlysurol.

Mae llawer o lynnoedd a chronfeydd dŵr i’w pysgota ym Merthyr Tudful hefyd a gellir prynu trwydded ddydd ar gyfer pysgota am ddiwrnod. Rhaid prynu’r tocynnau dydd cyn pysgota a dim ond cymryd dau frithyll yn ôl dynodiad tocyn un diwrnod.

Ewch i www.mtaa.co.uk am fwy o fanylion.

  • Pysgota
  • Pysgota

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

 

Mae Canolfan Summit Rock UK wedi ennill gwobr twristiaeth de-ddwyrain Cymru ar gyfer y ‘Darparwr Gweithgaredd Rhanbarthol Gorau.’ Mae’r hen bwll glo wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan unigryw ac mae yno dros 20 o wahanol weithgareddau antur hyffor…

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

Stori llwyddiant twristiaeth £1000m Merthyr Tudful yn llamu yn ei blaen

Stori llwyddiant twristiaeth £1000m Merthyr Tudful yn llamu yn ei blaen

Clywodd cynrychiolwyr cynhadledd flynyddol ‘Diwrnod Cyrchfan’ y Cyngor Bwrdeistref Sirol fod y nifer o ddyddiau ag ymwelwyr yn aros noson i fyny gan 13.6% hefyd. Roedd hyn o ganlyniad i gynnydd mewn stoc gwely, yn arbennig yn y sector heb wasanaeth –…