Golff

Darganfod Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Clwb Golff Castell Morlais :Mae Cwrs Golff Castell Morlais yn 6550 llath ac wedi ei adeiladu ar olion yr hyn oedd yn Gastell Morlais ar un adeg ac wedi ei osod wrth droed bryniau Bannau Brycheiniog. Mae cwrs Clwb Golff Castell Morlais yn un i’w fwynhau ar gyfer golffwyr handicap isel ac uchel â ‘pâr’ o 71.

Cyfeiriad: Morlais Castle golf Club, Pant, Merthyr Tydfil, CF48 2UY

Ffôn: 01685 722822   Pro Shop: 01685 388700

Clwb Golff Merthyr Tudful: sefydlwyd yn 1908, mae cwrs golff safonol Merthyr Tudful wedi ei osod ar ben mynydd gan gynnig golygfeydd gwirioneddol ragorol o bob twll. Mae’r cwrs golff hwn yn berffaith i olffwyr o bob lefel, â llwybrau wedi eu gosod dros 1000 troedfedd uwch lefel y môr, yn 5652 llath a ‘par’ 69. 

Cyfeiriad: Lôn y Neuadd Frethyn, Cefn Coed, Merthyr Tudful, CF48 2NT

Ffôn: 01685 373131

  • Golff
  • Golff
  • Golff
  • Golff
  • Golff

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022