Golff

Darganfod Golff

Mae Merthyr Tudful yn freintiedig o ran yr hyn sydd ganddi i’w gynnig o ran golff; ceir dau gwrs golff heriol a phrydferth dair milltir o’i gilydd.

Clwb Golff Castell Morlais :Mae Cwrs Golff Castell Morlais yn 6550 llath ac wedi ei adeiladu ar olion yr hyn oedd yn Gastell Morlais ar un adeg ac wedi ei osod wrth droed bryniau Bannau Brycheiniog. Mae cwrs Clwb Golff Castell Morlais yn un i’w fwynhau ar gyfer golffwyr handicap isel ac uchel â ‘pâr’ o 71.

Cyfeiriad: Morlais Castle golf Club, Pant, Merthyr Tydfil, CF48 2UY

Ffôn: 01685 722822   Pro Shop: 01685 388700

Clwb Golff Merthyr Tudful: sefydlwyd yn 1908, mae cwrs golff safonol Merthyr Tudful wedi ei osod ar ben mynydd gan gynnig golygfeydd gwirioneddol ragorol o bob twll. Mae’r cwrs golff hwn yn berffaith i olffwyr o bob lefel, â llwybrau wedi eu gosod dros 1000 troedfedd uwch lefel y môr, yn 5652 llath a ‘par’ 69. 

Cyfeiriad: Lôn y Neuadd Frethyn, Cefn Coed, Merthyr Tudful, CF48 2NT

Ffôn: 01685 373131

  • Golff
  • Golff
  • Golff
  • Golff
  • Golff

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

A wnaethoch chi weld y bennod wych hon o Coast and Country ar ITV? Roedd yn cynnwys BikePark Cymru wedi’i osod yng ngogoniant Coed Gethin. Os na, dilynwch y ddolen hon.

ITC Coast and Country S9 Ep17

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr

Mae ein canllaw ymwelwyr 2020 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Trysori ein Llwybrau – Taith Taf

Mwy nag erioed o’r blaen o breswylwyr Merthyr Tudful yn cael budd o Lwybr Taf

Mae niferoedd mawr o breswylwyr Merthyr Tudful wedi cael budd o ymweld â mannau agored Llwybr Taf yn ystod y pandemig. Cofnodwyd cynnydd o dros 90% …