Hwylio

Darganfod Hwylio

Clwb Hwylio Merthyr

Mae gan Glwb Hwylio Merthyr Tudful un o’r lleoliadau mwyaf atyniadol yn y DU. Wedi ei leoli ar Gronfa 253 acer Pontsticill ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ychydig filltiroedd i’r de o fynydd uchaf de Prydain, Pen-y-Fan.  Gyda’r lleoliad bendigedig yma gall aelodau o’r teulu sydd ddim yn hwylio mwynhau diwrnod i’w gofio. Beth am gerdded o amgylch y gronfa neu grwydro’r bryniau neu ddim ond eistedd a mwynhau’r golygfeydd?

O hwylio ar fwrdd neu hyd yn oed gatamarán 20 troedfedd mae croeso i bawb o bob oed a phrofiad.

Dewch i flasu hwylio neu dewch i ddiwrnod agored. I ddarganfod mwy ewch at - https://www.mtsc.org.uk/index.html

Chronfeydd dŵr i’w pysgota ym Merthyr Tudful Angling Aliance hefyd a gellir prynu trwydded ddydd ar gyfer pysgota am ddiwrnod. Ewch i www.mtaa.co.uk am fwy o fanylion.

  • Hwylio
  • Hwylio
  • Hwylio

Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Canllaw Swyddogol i Ymwelwyr 2022

Mae ein canllaw ymwelwyr 2022 newydd yma!

Mae gennym bopeth o anturiaethau o'r radd flaenaf i dirweddau sy'n cymryd anadl yn aros i gael eu darganfod.

Codwch y peth yn lleol neu lawrlwytho o'r wefan yma.

Map Rhyngweithiol sy’n nodi holl atyniadau i ymwelwyr ym Merthyr

Bydd ymwelwyr â Merthyr Tudful sydd am ddod i adnabod y fwrdeistref sirol yn well yn gallu nodi’n union ble mae angen iddyn nhw fynd drwy ddefnyddio gwefan â map rhyngweithiol.

Mae Darganfyddwr Lleoliad Croeso Merthyr a luniwyd gan Dîm Rheoli Cyrchfa…

© Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022