Gweithfeydd Haearn a Dur Cyfarthfa

Darganfod Gweithfeydd Haearn a Dur Cyfarthfa

Ar ddechrau’r 19eg ganrif, Gweithfeydd Cyfarthfa oedd gweithfeydd haearn mwyaf y byd ac roedd yn ffynhonnell cyfoeth anhygoel i’w berchnogion, teulu’r Crawshay.

Gellir gweld o hyd, olion ysblennydd y chwe ffwrnais fawr a’r arch enfawr a arferai bontio’r gwagle rhyngddynt - mae’n sobri rhywun i feddwl mai rhan fechan yn unig ydynt o’r gweithiau a arferai gael eu lleoli ar y safle.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Cynllun meistr’ Cyfarthfa yn derbyn cefnogaeth oddi wrth y Cyngor

Cynllun meistr’ Cyfarthfa yn derbyn cefnogaeth oddi wrth y Cyngor

Rhoddodd cynghorwyr Merthyr Tudful eu cefnogaeth unfrydol i gynllun meistr i drawsnewid Castell a Pharc Cyfarthfa a’r ardal amgylchynol yn brif atyniad i ymwelwyr ac amgueddfa yn seiliedig ar dreftadaeth ddiwydiannol fyd enwog y dref.

Mae penderfynia…

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

Canolfan Rock UK Summit Centre yn ennill gwobr am y darparwr gweithgaredd gorau!

 

Mae Canolfan Summit Rock UK wedi ennill gwobr twristiaeth de-ddwyrain Cymru ar gyfer y ‘Darparwr Gweithgaredd Rhanbarthol Gorau.’ Mae’r hen bwll glo wedi cael ei drawsnewid yn gyrchfan unigryw ac mae yno dros 20 o wahanol weithgareddau antur hyffor…